Normal_handen_wassen

De coronacrisis heeft de verpleeghuiszorg hard getroffen. Het is voor de kwetsbare cliënten in verpleeghuizen van groot belang dat besmettingen worden voorkomen of onder controle blijven. Het belangrijkste dat daaraan bijdraagt is het goed uitvoeren van de richtlijnen over hygiëne en infectiepreventie. In verpleeghuizen is daar nog meer aandacht voor nodig. De besturen van de verpleeghuizen kunnen meer doen om goed infectiepreventie- en hygiënebeleid te ondersteunen. Zo hebben zij tekortkomingen in de praktijk nog onvoldoende scherp in beeld. Dit meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Eind 2020 bezocht de inspectie tien verpleeghuizen om te kijken naar de infectiepreventie- en het antibioticabeleid. Allemaal hebben zij op dit terrein beleid vastgesteld, maar in de praktijk gaat het nog niet altijd goed: medewerkers werken onvoldoende volgens de richtlijnen voor infectiepreventie.

Tekortkomingen in de praktijk

In de meeste verpleeghuizen passen de medewerkers de regels voor handhygiëne wel goed toe. Maar bij andere instellingen zag de inspectie handsieraden of verkeerd gebruik van handschoenen. Bij meerdere instellingen dragen de medewerkers kleding die niet op 60 graden gewassen kan worden, en wordt gewerkt met bedekte onderarmen. Reservekleding is niet altijd paraat. Daarnaast gebruiken medewerkers bij meerdere verpleeghuizen hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet volgens de richtlijnen. In verschillende verpleeghuizen is het beheer van steriele medische hulpmiddelen niet op orde en wordt onvoldoende schoongemaakt en gedesinfecteerd, of met de verkeerde middelen.

Rol van de besturen

De besturen van de verpleeghuizen hebben de wet- en regelgeving over infectiepreventie binnen hun instellingen belegd. Ze hebben echter onvoldoende scherp in beeld hoe het in hun instelling is gesteld met de preventie van infecties. De inspectie vindt dat de besturen ervoor moeten zorgen dat zij met terugkerende audits zicht krijgen en sturen op tekortkomingen. Ook moeten ze meer doen aan scholing van hun medewerkers over infectiepreventie, hygiëne en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Besturen zijn er ook voor verantwoordelijk dat de juiste hulpmiddelen beschikbaar zijn.

Rol specialisten ouderengeneeskunde

Over het algemeen voldoend de specialisten ouderengeneeskunde aan hun medische verantwoordelijkheid voor infectiepreventie en antibioticabeleid. Zij kunnen wel een nog grotere rol spelen bij de scholing over infectiepreventie en hygiënerichtlijnen.

Door: Nationale Zorggids