Normal_zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

De cao-delegatie van de NFU en de vakbonden hebben op 23 februari 2021 het vijfde overleg gehad over een nieuwe cao voor medewerkers van de universitair medische centra. De umc’s en de vakbonden hebben veel voorstellen over en weer inhoudelijk verkend. Op een aantal punten zijn we elkaar dicht genaderd en op andere punten volgt nadere uitwerking. Echter, op het punt van salaris en generatiesbeleid ten behoeve van duurzame inzetbaarheid liggen de standpunten op dit moment nog ver uit elkaar. Dit meldt NFU. 

De cao-delegatie heeft begrip voor de roep om loonsverhoging voor een ieder vanuit de vakbonden. Karen Kruijthof, bestuurder van Amsterdam UMC en lid van de cao-delegatie: “Gezien de huidige economische omstandigheden, de coronacrisis en de demissionaire status van het kabinet is het helaas echter moeilijk om financiële ruimte te vinden voor een generieke én structurele loonsverhoging naast de eerder voorgestelde verbeteringen door de NFU voor de middengroepen (verlenging van schalen 7 tot en met 9 voor verpleging, klinisch medebehandelen en ondersteunen en analytisch en verhoging van grondslag voor TOD).”

Volgend kabinet

Gabriël Zwart, bestuurder van Maastricht UMC+ en tevens lid van de cao-delegatie: “De minister van Medische Zorg heeft er helaas voor gekozen om de uitvoering van de aangenomen motie in de Tweede Kamer over betere arbeidsvoorwaarden voor zorgpersoneel door te schuiven naar het volgend kabinet. De umc’s kijken naar koopkrachtbehoud en het bieden van een concurrerend salaris ten opzichte van andere zorginstellingen. Ook willen we recht doen aan de noodzaak om voor bepaalde beroepen in onze organisaties iets te kunnen betekenen door gedifferentieerde interventies op beloningsgebied.”

Karen Kruijthof tot slot: “Paritair, dus samen met de vakbonden, werken we toe naar een aanvaardbare cao voor alle partijen. Dat is een kortlopende cao met verbeteringen ten opzichte van de huidige cao. Waar we dus nog niet uit zijn: extra loon voor alle medewerkers en generatiesbeleid, waarbij de umc’s toe willen naar duurzame inzetbaarheid voor alle leeftijden en niet alleen voor ouderen. Vandaar dat wij het generatiesbeleid noemen. In het belang van onze medewerkers blijven wij er samen met de vakbonden aan werken om tot verantwoorde afspraken te komen.”

Zesde overleg in maart

Op vrijdag 12 maart ontmoeten de cao-delegatie en de vertegenwoordigers van de vakbonden elkaar weer. Tijdens vorig overleg meldde de FNV nog niet akkoord te gaan met een 0 procent loonsverhoging.

Door: Nationale Zorggids