Normal_rss_entry-272268

De druk op de zorg in het afgelopen jaar heeft tot verbeteringen geleid in de samenwerking tussen instellingen op het gebied van personeel. Maar als er niet fundamenteel wordt ingegrepen in de arbeidsmarktaanpak, komen in de toekomst mede door een groeiende zorgvraag "de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid" van de zorg in gevaar. Dat concludeert de onafhankelijke commissie Werken in de Zorg, die de coronacrisis tegen het licht hield.

"Ook vóór corona was er al sprake van het vastlopen van de arbeidsmarkt, maar de acute personeelstekorten liepen door de crisis verder op door de druk die op de zorg kwam te liggen", schrijft de commissie in een brief aan het kabinet. Maar "in reactie daarop gebeurde er gelukkig heel veel". Zo vonden zorginstellingen elkaar onder meer "in gezamenlijke wervingsinspanningen en in het uitwisselen en combineren van functies".

Oude patronen

De commissie vreest echter dat er "als het stof neerdaalt" van de coronacrisis wordt teruggevallen in de oude patronen en dat "wrevel, frustraties en oud zeer" voor verdeeldheid gaan zorgen. "Een algemene les uit de crisisleer is dat slechte verhoudingen van voor een crisis daarna vaak verhevigd terugkomen, als het gedeelde belang is weggevallen."

"In de periode dat het écht moest is er gelukkig samenwerking ontstaan", zegt commissievoorzitter Doekle Terpstra in De Telegraaf. "Maar het is kortstondig van aard, terwijl dit dé tijd is om door te pakken." De gevolgen zijn hem duidelijk als dat niet gebeurt. "Helaas zijn daar al voorbeelden van, zoals hardnekkige verkokering van zorg en onderwijs, het wegsturen van stagiaires en het wegvallen van begeleiding en de verstoring van samenwerking door marktprikkels."

Door: ANP