Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

De maatschappelijke kosten van mantelzorgers zijn voor het eerst berekend en komen uit op 22 miljard euro. Dat is een netto bijdrage aan de maatschappij en een voordeel dat niet gratis is. De tijd die mantelzorgers stoppen in het zorgen voor een ander zijn zij bijvoorbeeld niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt. Uitval van een mantelzorger leidt al snel tot hogere maatschappelijke kosten. Hen ondersteunen loont, blijkt uit onderzoek. Dit meldt MantelzorgNL. 

Lange tijd was het aandeel mantelzorg de ontbrekende factor in het berekenen van de omvang van de zorgbranche. Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse laat voor het eerst zien dat de maatschappelijke kosten van mantelzorg zijn berekend op 22 miljard euro: 22 miljard aan ureninzet en 1,8 miljard euro aan financiële kosten, zoals reiskosten. In totaal besteedden in 2019 vijf miljoen mantelzorgers 1,5 miljard uren aan mantelzorg. Dit komt overeen met 850.000 fulltime arbeidsjaren.

Mantelzorg is niet gratis

Als mantelzorgers niet zouden zorgen zou die tijd hen iets anders opleveren, zoals loon uit arbeid, kennis via een opleiding of ontspanning. “Mantelzorg lijkt misschien gratis, maar dit onderzoek toont aan dat dat het niet is. Op de arbeidsmarkt kost ons dit arbeidskrachten. Dit gemis van krachten zal met de toenemende vergrijzing alleen maar stijgen. Wanneer we daarbij meer en meer van mantelzorgers gaan vragen, zonder hen daarbij goed te ondersteunen is eenvoudig uit te rekenen dat mantelzorg uiteindelijk niet gratis is”, zegt Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL.

Dit laat de ongekende waarde zien van de inzet van mantelzorgers, aldus de vereniging voor mantelzorgers. Want als mensen niet voor hun naasten zouden zorgen, bedragen de kosten voor de maatschappij 32 tot 44 miljard euro. De maatschappelijke kosten om een mantelzorger door een zorgprofessional te laten vervangen, zijn namelijk 70 tot 100 procent hoger.

Mantelzorgondersteuning loont

Uitval van mantelzorgers voorkomen kan door hen te ondersteunen. Bijvoorbeeld met respijtzorg, waarbij de mantelzorg de zorg even kan overdragen om op adem te komen. Of met de inzet van een mantelzorgmakelaar die alle regeltaken van een mantelzorger tijdelijk overneemt. De kosten van deze twee interventies worden al terugverdiend indien een week uitval van een mantelzorger voorkomen wordt. “Het positieve effect van mantelzorgondersteuning op de kwaliteit van leven van de mantelzorger is niet in geld uit te drukken en dus niet meegenomen in de berekening. Echter, levensvreugde is zeker niet minder belangrijk”, aldus MantelzorgNL.

Door: Nationale Zorggids