Normal_rss_entry-274216

Een aanzienlijke groep Nederlandse artsen vindt dat de overheid tijdens de coronacrisis "te veel nadruk legt op de zorg en te weinig op andere maatschappelijke gebieden, zoals economie en onderwijs". Met die stelling is ruim vier op de tien van de ondervraagden (44 procent) het eens in een peiling van vakblad Medisch Contact. Een net iets grotere groep (47 procent) is het ermee oneens. Aan de enquête deden 6809 artsen, voormalige artsen en geneeskundestudenten mee.

De jongste respondenten vinden het vaakst dat te veel nadruk op de zorg ligt, oudere artsen zijn daar vaker tevreden over. Dat artsen verdeeld zijn over de nadruk op de zorg, wil niet zeggen dat ze vinden dat het kabinet de coronacrisis slecht aanpakt. De grote meerderheid (81 procent) kan zich vinden in deze stelling over het kabinetsbeleid: "Niet alles gaat goed, maar ik bewonder hoe ze deze crisis bestrijden."

Van de ondervraagden vindt 11 procent dat het kabinet "veel te weinig doet om deze ontwrichtende ziekte in te perken", 8 procent onderschrijft de stelling: "Ze grijpen veel te hard in om een ziekte te bestrijden die niet veel voorstelt."

VVD populairst onder specialisten

Uit de peiling blijkt verder dat de VVD het populairst is onder de beroepsgroep. Van de ondervraagden zegt 21 procent voor de liberalen te gaan stemmen. D66 volgt met 18 procent, 12 procent gaat voor GroenLinks. PvdA zou op 8 procent van de artsenstemmen kunnen rekenen, CDA op 5 procent. Van de ondervraagden gaat 4 procent voor de ChristenUnie en 3 procent voor de Partij voor de Dieren. De overige partijen krijgen 1 procent of minder. Daaronder ook de PVV, die landelijk in de meeste peilingen op de tweede plaats staat.

De VVD is in de beroepsgroep overigens het populairst onder medisch specialisten. Bij de huisartsen wint D66, bij de ondervraagde arts-assistenten is GroenLinks de grootste partij. Er zijn in de laatste campagneweek nog stemmen van artsen te winnen. Volgens de peiling zweeft 15 procent van de artsen nog.

Inhoudelijk is gezondheidszorg voor 24 procent van de ondervraagden het belangrijkste thema in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen. Dat is goed voor een tweede plaats. De grootste groep ondervraagde artsen, 35 procent, koos 'klimaat en duurzaamheid' als meest bepalende thema voor hun partijkeuze. De economie volgt met 13 procent, Europa is voor 5 procent het belangrijkst.

Door: ANP