Normal_doctor-1228627_640

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ziet positieve veranderingen in de contractering van huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg, zo blijkt uit onderzoek. Er komt steeds meer aandacht voor regionale samenwerking. De NZA ziet dit jaar veel doorlopende meerjarencontracten, wat zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars rust en zekerheid geeft in de contractering. Dit meldt de NZa. 

De ruimte die het hoofdlijnenakkoord biedt voor investeringen in huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg wordt grotendeels benut. Partijen weten elkaar over het algemeen beter te vinden en in een eerder stadium. Wel is te zien dat regionale samenwerking nog niet in alle regio’s even soepel loopt.

Opgave in de regio

In het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg is de afspraak gemaakt dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars per regio de sociale en gezondheidssituatie en opgave in kaart brengen. Vanuit die regiobeelden maken partijen inhoudelijke plannen. In alle regio’s is hiermee gestart maar het kost in bepaalde regio’s veel tijd. Hier waren de inspanningen in de afgelopen jaren vooral gericht op het bouwen en omvormen van de organisatiestructuur. Uit interviews blijkt dat vervolgstappen daarom nog niet geland zijn in contracten. Dat betekent niet dat er geen beweging is.

Multidisciplinaire zorg

Als gevolg van regionalisering nemen in bepaalde regio’s de spanningen tussen huisartsenpraktijken en regionale samenwerkingsverbanden toe. De NZa signaleert in toenemende mate weerstand tegen het betrekken van andere domeinen. Dit speelt met name wanneer de zorg bestaat dat investeringen die onder het macrokader huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg vallen ten koste gaan van de ruimte voor investeringen in huisartsenzorg. De beweging naar meer samenwerking tussen domeinen is volgens de NZa cruciaal voor het leveren van passende zorg.

Door: Nationale Zorggids