Normal_consult_dokter_arts

Nu huisartsenpraktijken in Nederland sinds juli 2020 verplicht zijn om hun patiënten elektronische inzage te geven in hun medisch dossier, bieden veel praktijken een online mogelijkheid aan om patiënten hun medische gegevens in te laten zien (bijvoorbeeld via een beveiligd patiëntenportaal). Praktijkmedewerkers zien de voordelen, maar zijn ook bezorgd: ze vrezen een mogelijk toename van de werkdruk. Dit blijkt uit een internationaal literatuuronderzoek van Nivel, IQ Healthcare (Radboudumc) en Universiteit Maastricht. Dit meldt Nivel. 

Online inzage in het medisch dossier biedt patiënten de mogelijkheid om laagdrempelig eigen gezondheidsgegevens in te zien en te beheren. Denk hierbij aan labuitslagen en een overzicht van de gebruikte medicatie. Uit de literatuur blijkt dat patiënten verwachten dat zij door online inzage meer vertrouwen krijgen in de huisarts en dat consulten van betere kwaliteit zijn door beter contact. Ook verwachten ze een actievere rol in de medische besluitvorming te krijgen. Daarentegen zijn sommige patiënten sceptisch over online inzage en dan met name over de borging van de privacy.

Opmerkelijk is dat daarnaast het gebruik van online inzage verschilt tussen patiëntengroepen van de huisarts. Vooral mensen met chronische aandoeningen maken vaker  gebruik van de mogelijkheid tot online inzage. Of dit ook het geval is in Nederland en wat hiervan de oorzaak is, behoeft nog nader onderzoek.

Soepelere communicatie en hogere werkdruk

Zorgverleners ervaren of verwachten dat het gebruik van online inzage leidt tot een eenvoudiger en directer manier van communiceren, mede doordat de online mogelijkheden daartoe beter worden benut. Wel spreken ze ook hun bezorgdheid uit over de angst bij patiënten die online inzage kan oproepen en over een mogelijke toename van de werkdruk. Dit als gevolg van de hoge verwachtingen die patiënten hebben bij online inzage en de noodzakelijke extra stappen in het zorgproces die het met zich meebrengt.

Door: Nationale Zorggids
Bron: Nivel, 
https://www.nivel.nl/nl/nieuws/online-inzage-het-dossier-van-de-huisarts-meer-onderlinge-betrokkenheid-maar-ook-meer, geraadpleegd op 28-04-2021