Normal_zorgopleiding__verpleging__verpleegkundige__ziekenhuis__hulp__onderzoek

Wat is de meest effectieve aanpak om zorgpersoneel duurzaam voor de sector te behouden? Op die vraag zoeken 25 zorgorganisaties en -opleiders uit Brabant een antwoord in het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel. Maandag 17 mei is de officiële start van het 4 jaar durende actieprogramma, waarvan Transvorm, Avans Hogeschool, stichting IZZ en het Regioteam Werken in de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid de initiatiefnemers zijn. Dit meldt Avans Hogeschool.

Afgelopen jaren startten meer mensen met een opleiding in de sector zorg en welzijn en nam het aantal zijinstromers uit andere sectoren toe. Tijdens de coronacrisis meldden meer dan 20.000 vrijwilligers zich aan om zorgorganisaties te helpen via het initiatief ‘Extra handen voor de zorg’. Veelal jonge zorgmedewerkers stroomden snel na hun start weer uit.

Sectorbreed probleem

“De uitstroom van zorgpersoneel is een sectorbreed probleem en verdient een brede aanpak”, licht Koen de Hond, directeur-bestuurder van Transvorm de noodzaak van het actieprogramma toe. “Ondanks veel inspanningen van werkgevers, hun goede resultaten op instroom en een behoorlijke werkgelegenheidsgroei in zorg en welzijn zien we dat de uitstroom nog altijd te hoog blijft. Dat is nadelig voor de zorg en doet de inspanningen op nieuwe instroom deels teniet. Dit is een ongewenste situatie, omdat de huidige arbeidsmarkt kampt met grote tekorten en mensen verliest die hard nodig zijn.”

Onderzoek vooraf

In de aanloop naar het actieprogramma deden de initiatiefnemers uitgebreid onderzoek om de problematiek en redenen van vertrek van zorgmedewerkers in kaart te brengen. De onderzoeken zijn samengebracht in een publicatie met concrete aanbevelingen en verbeterpunten op drie verschillende thema’s: onboarding (een goede stage en/of inwerkperiode en een warme overdracht tussen onderwijs en praktijk), ontwikkelmogelijkheden (loopbaan- en specialisatiemogelijkheden) en organisatieklimaat (goede werksfeer, samenwerking binnen teams en goede communicatie). Het zijn precies deze thema’s waarmee de 25 deelnemende organisaties van het actieprogramma nu aan de slag gaan.

Meest effectieve aanpak

Elke deelnemer heeft een eigen actie gekozen die de komende 4 jaar op vaste momenten wordt gemonitord, geëvalueerd en bijgeschaafd waar nodig. Alle resultaten en ervaringen delen zij onderling in leerteams. Dit alles moet resulteren in de meest effectieve aanpak voor het behoud van zorgpersoneel. Elk kwartaal komen de leerteams samen om ervaringen te delen, acties bij te sturen waar nodig en te leren van elkaar. Tweemaal per jaar delen zij de harde resultaten van hun acties.

Deelnemers

Deelnemers aan het actieprogramma zijn: Avans Hogeschool (tevens initiatiefnemer), ROC De Leijgraaf, ROC Tilburg, Summa College, Fontys Hogeschool Mens en Gezondheid, Koning Willem I College, Curio, Dichterbij, Thebe, SGE, Surplus, BrabantZorg, SWZ, Zorggroep Elde Maasduinen, GGZ WNB, ASVZ, SDW, Tante Louise, De Wever, Arons zorg, Actief Zorg, Koninklijke Visio, Stichting Bravis Ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis en Amphia Ziekenhuis. Zij hebben afgelopen maanden gewerkt aan de invulling van het actieprogramma.