Normal_verpleegkundige_corona_mondkapje

Het ziekteverzuim onder werknemers van bedrijven en overheid is in 2020 gestegen tot 4,7 procent, het hoogste sinds 2003. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 47 werden verzuimd wegens ziekte. In 2019 was het verzuim nog 4,4 procent. Net als de twee jaren ervoor was het verzuim in de zorg het hoogst. Werknemers gaven het vaakst aan te verzuimen vanwege griep of verkoudheid. Ruim 2 procent van de werknemers gaf aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus. Dit meldt het CBS.

Met 5,5 procent was het ziekteverzuimpercentage in 2000 en 2001 het hoogst sinds de start van de kwartaalenquête ziekteverzuim in 1996. Sindsdien is het verzuim gedaald. In 2014 bereikte het ziekteverzuim met 3,8 procent het laagste niveau, waarna het weer toenam.

Ziekteverzuim in de zorg blijft hoog

In 2020 was het ziekteverzuim onder werknemers met 6,4 procent het hoogst in de zorg. In 2019 was dit nog 5,7 procent. Het ziekteverzuim in de zorg is altijd bovengemiddeld geweest, en sinds 2018 is het verzuim in deze bedrijfstak het hoogst. Vooral in de verpleeg-en verzorgingstehuizen werd er veel verzuimd vanwege ziekte: 7,7 procent, tegen 6,8 procent in 2019. In de welzijnszorg zonder overnachting (onder andere thuiszorg en maatschappelijk werk) was het verzuim 6,7 procent.

Griep of verkoudheid vaakst reden voor verzuim

Verreweg de meest voorkomende klacht waarmee werknemers tussen de 15 en 75 jaar verzuimen, is griep of verkoudheid. In 2020 gaf 30 procent van alle werknemers aan zich met dergelijke klachten wel eens te hebben ziekgemeld. Na griep of verkoudheid werden rugklachten, psychische klachten en buik-, maag- of darmklachten (alle 5 procent) ook relatief vaak genoemd als reden voor verzuim. Bijna een kwart (24 procent) van alle werknemers gaf aan nog nooit te hebben verzuimd.

Verzuim door het coronavirus

Van alle werknemers gaf in 2020 ruim 2 procent aan te hebben verzuimd met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus (zoals klachten aan luchtwegen en verkoudheidsklachten), en dat dit is bevestigd met een test. Van alle bedrijfstakken was de groep werknemers die verzuimde vanwege coronaklachten met bijna 4 procent het grootst in de zorg. Ook in het onderwijs en in de handel was dit met 3 procent bovengemiddeld hoog. In de landbouw, de informatie en communicatie, en bij financiële instellingen (alle 1 procent) was het verzuim met klachten die werden veroorzaakt door het coronavirus relatief laag.

Door: Nationale Zorggids