Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Zorg dat er extra tijd wordt opgenomen in de roosters voor het lopen en begeleiden van stages en neem dit op in de arbeidsovereenkomsten van medewerkers en leerlingen. Dit roept vakbond FNV op. “Nu wordt van zowel de stagiairs, leerlingen als zij-instromers verwacht dat zij binnen het normale werkrooster van hun begeleider praktijkervaring opdoen, terwijl dit totaal niet haalbaar is met de huidige werkdruk”, zegt Elise Merlijn, bestuurder bij FNV Zorg & Welzijn. Zij reageert hiermee op het onderzoek 'Stages in de zorg' dat het AZW vandaag publiceerde. Dit meldt FNV. 

Als 10 procent van de stagetijd bovenformatief gebeurt - vergelijkbaar met een halve werkdag extra - kan deze tijd gebruikt worden om vragen te stellen of langer te oefenen met bepaalde handelingen, zodat leerlingen iets meer tijd krijgen om te wennen. Merlijn: “Dan zijn starters een stuk zelfverzekerder als ze straks zelfstandig aan het werk gaan. Nu moeten ze vaak al direct medische handelingen verrichten op patiënten, terwijl ze daar nog niet toe bekwaam zijn. En dat vaak zonder het toeziend oog van een begeleider, omdat die hier simpelweg te weinig tijd voor heeft.”

40 procent van de nieuwkomers verlaat binnen twee jaar de sector zorg & welzijn weer. De belangrijkste redenen voor vertrek zijn de hoge verantwoordelijkheid, te weinig begeleiding, gebrek aan loopbaanperspectief en te lage waardering. Merlijn: “Het is dus van groot belang dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt gemaakt voor alle starters, zodat ze ook blijven, want ze zijn zo hard nodig.”

Adviezen weinig concreet

De adviezen die AZW nu voorstelt om het stageprobleem aan te pakken, vindt de vakbond weinig concreet. Bestuurders moeten meer verantwoordelijkheid pakken, er moet meer regionaal opgepakt worden en alles moet innovatief gebeuren. ‘Praat mét de leerlingen en de begeleiders, in plaats van óver hen. Zij weten wat nodig is en wat werkt en komt met concrete verandervoorstellen. Wij hebben er alvast één gegeven door de 10 procent betaalde praktijktijd bovenop het rooster toe te voegen", zegt Merlijn.

Door: Nationale Zorggids