Normal_gunter-valda-fqdn3x4bal0-unsplash

Het aantal werkzame ic-verpleegkundigen is tussen eind 2019 en eind 2020 zeer licht gestegen, evenals het aantal fte. Dit blijkt uit een recente uitvraag van het Capaciteitsorgaan onder 92 zorginstellingen, waaronder 73 ziekenhuizen. Concreet is tussen eind 2019 en eind 2020 het aantal werkzame ic-verpleegkundigen gestegen van 4.824 tot 4.977 personen. Ook het aantal fte is gestegen, van 3.706 naar 3.782 fte. Ook is de instroom in de opleiding tot ic-verpleegkundigen verder gestegen naar 448 personen. Dit meldt het Capaciteitsorgaan. 

De uitstroom van ic-verpleegkundigen is ook zeer licht gestegen in 2020. Er zijn op basis van de uitvraag geen aanwijzingen dat de uitstroom van ic-verpleegkundigen in 202 sterk is veranderd door de toegenomen werkdruk op de ic door de coronapandemie.

Operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

Ook voor beroepen als operatieassistenten en anesthesiemedewerkers, die vorig jaar regelmatig zijn ingezet op de ic, is er in 2020 geen trendbreuk zichtbaar wat betreft personeelsaantallen. De algemene conclusie uit de uitvraag van het Capaciteitsorgaan is dat Covid-19 geen invloed heeft gehad op de aantallen ic-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten die werkzaam zijn in de ziekenhuizen.

Definitief beeld

Een definitief beeld van de impact van corona op professionals en ziekenhuizen is echter nog niet te geven. Zo is het ziekteverzuim niet uitgevraagd en is het dus mogelijk dat door ziekteverzuim in de praktijk een lager aantal professionals beschikbaar is geweest. Ook heeft het Capaciteitsorgaan niet gevraagd naar de omvang van de substitutie met andere beroepen en de ic-beddennorm die gehanteerd is.

Door: Nationale Zorggids