Normal_pexels-andrea-piacquadio-3884110

Het kabinet stelt 720 miljoen euro beschikbaar voor zorgbonussen aan zorgprofessionals. De aanvraagloketten bij DUS-I en de Sociale Verzekeringsbank voor de zorgbonus 2021 zijn vanaf 15 juni geopend. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen. Belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is dat de zorgverlener in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege corona, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Dit meldt Rijksoverheid. 

Veel zorgprofessionals hebben volgens de Rijksoverheid in 2020 al een zorgbonus ontvangen van 1.000 euro netto. Deze bonus gold voor de periode 1 maart 2020 tot 1 september 2020: de periode van de eerste golf. Doordat deze bonus breed werd aangevraagd door zorgaanbieders, heeft dat geleid tot een overschrijding van het beschikbare budget met 800 miljoen euro. Voor 2021 is een bedrag van 720 miljoen beschikbaar, dat wordt verdeeld over het totaal aantal goedgekeurde aanvragen. De hoogte van de bonus bedraagt naar verwachting tussen de 200 en 240 euro netto. Het exacte bedrag zal waarschijnlijk medio oktober bekend zijn.

Regeling

Zorgaanbieders en pgb-budgethouders die vallen onder de Wmo 2015, Jeugdwet of Wet langdurige zorg kunnen voor hun zorgprofessionals een bonus aanvragen, op voorwaarde dat deze in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd vanwege corona, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Ook voor derden, zoals ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten kan door de zorgaanbieder een bonus worden aangevraagd. Alleen zorgprofessionals die niet meer verdienen dan twee keer modaal kunnen voor de bonus in aanmerking komen.

Er zijn twee voorwaarden aan de regeling toegevoegd: elke zorgprofessional krijgt maximaal 1 zorgbonus en aanvragers mogen geen nadere voorwaarden of verplichtingen stellen aan de uitkering van de bonus.
De bonusregeling is ten opzichte van 2020 uitgebreid en omvat nu onder meer ook verloskundigen en fysiotherapeuten.

Door: Nationale Zorggids