Normal_arts_medisch_professional

Artsen in opleiding tot specialist (aios) ouderengeneeskunde en alumni van deze opleiding waren over het curriculum tot 2016 al tevreden. Voor het nieuwe curriculum dat in 2016 is ingevoerd, is nog meer waardering. Wel blijft er ook ruimte voor verbetering. Thema’s als management, leiderschap en de positionering van de specialist ouderengeneeskunde binnen de zorg zouden nog meer aandacht moeten krijgen. Dit blijkt uit de meest recente peiling van Nivel, in opdracht van de SBOH (werkgever voor artsen in opleiding), zo meldt Nivel. 

In de peiling van 2021 beoordelen de ondervraagde aios en alumni veel onderdelen van het curriculum dat sinds 2016 loopt, even goed of (nog) beter dan die in het vorige curriculum. Neem bijvoorbeeld de ‘terugkomdagen’: aios die in het eerste jaar de verpleeghuisstage lopen geven hun terugkomdagen in 2021 gemiddeld een 7,7. In 2016 was dat nog een 6,4. En alumni zijn wat betreft het nieuwe curriculum meer tevreden over onderwerpen als de invulling van de competentiegebieden ‘Organisatie’ en ‘Medisch handelen’.

Medisch-inhoudelijk onderwijs blijft aandachtspunt

Volgens Nivel zijn er uiteraard ook punten van aandacht binnen de opleiding. Niet alle onderwerpen zijn in 2021 beter beoordeeld dan in 2016 en sommige onderwerpen zijn, ondanks een hogere score, nog steeds maar door een relatief klein deel van de respondenten als ‘voldoende’ aangemerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het onderwerp ‘balans tussen medisch-inhoudelijk en niet-medisch onderwijs’. De relatief lage beoordeling is in 2021 niet veranderd: 53 procent van de alumni en 48 procent van de aios gaf aan dat er te veel aandacht is voor niet-medisch onderwijs. Verder is de ziekenhuisstage een punt van aandacht.

Ook vinden alumni het thema ‘Management, positionering en leiderschap’ onderbelicht op onderwerpen als ‘medisch leiderschap’, ‘opleiden/supervisie geven’ en ‘omgaan met een raad van bestuur’. Alumni die het nieuwe curriculum (vanaf 2016) hebben gevolgd, zijn over deze onderwerpen wel positiever dan alumni die het oude curriculum hebben gevolgd. Maar nog steeds vinden zij dat deze onderwerpen te weinig aan bod komen.

Bron: Nivel, https://www.nivel.nl/nl/nieuws/opleiding-specialist-ouderengeneeskunde-2021-nog-beter-beoordeeld-dan-2016, geraadpleegd op 22-6-2021
Door: Nationale Zorggids