Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

In het huidige studiejaar 2020/2021 zijn 9.100 studenten begonnen met een hbo-opleiding verpleegkunde. Dat zijn er 12 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal nieuwe studenten in de verplegende opleiding in het mbo bleef gelijk op 10.100. De instroom in de mbo-opleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (ig) daalde met 11 procent naar 9.400 studenten. Dit meldt het CBS. 

De instroom in de opleiding hbo-verpleegkunde in studiejaar 2020/2021 is ruim twee keer zo hoog als in 2010/2011, het eerste jaar waarvoor het CBS deze cijfers heeft. Vooral de afgelopen twee jaren is het aantal nieuwe studenten sterk gestegen. De meeste instellingen hebben de numerus fixus op deze opleidingen met ingang van studiejaar 2019/2020 afgeschaft. De groei zit vooral bij voltijdstudies, die dit studiejaar 17 procent meer instroom hadden dan een jaar eerder.

De hbo-opleiding verpleegkunde is een bacheloropleiding waarin studenten leren aan de hand van de (complexe) zorgvraag en behoeften van patiënten zorg te verlenen en regie te hebben op het zorgproces. Zij werken vaak in ziekenhuizen, de geestelijke gezondheidszorg, de wijkverpleging of een huisartsenpraktijk. De opleiding kan ook in deeltijd of in combinatie met werk (duaal) worden gevolgd.

In totaal stroomden in studiejaar 2020/2021 in hogere beroepsopleidingen voor zorg en welzijn 52.100 studenten in. Dat ligt hoger dan een studiejaar eerder, toen 45.700 studenten begonnen.

Iets minder nieuwe studenten mbo-opleidingen zorg en welzijn

In totaal stroomden in studiejaar 2020/2021 in middelbare beroepsopleidingen voor zorg en welzijn ruim 72.100 studenten in. Dat zijn er iets minder dan een studiejaar eerder (72.500). Er bestaat een grote diversiteit aan mbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn. Naast verzorgende en verplegende opleidingen, zijn er bijvoorbeeld opleidingen voor doktersassistent, tandtechnicus en apothekersassistent.

Instroom mbo-verpleegkunde stabiel

In het huidige studiejaar begonnen 10.070 studenten aan de opleiding mbo-verpleegkunde, vrijwel evenveel als het jaar ervoor (10.050). Van hen koos 64 procent voor een beroepsopleidende leerweg (bol: vooral les op school en stages) en 36 procent voor een beroepsbegeleidende leerweg (bbl: arbeidsovereenkomst en een dag les). De instroom in de bbl-opleiding mbo-verpleegkunde is vanaf studiejaar 2018/2019 wat gedaald, terwijl die in de bol-opleiding toenam met 5 procent in studiejaar 2020/’21.

Mbo-verpleegkunde is een niveau 4-opleiding waarbij de studenten leren hoe zij zorg en begeleiding geven aan mensen in verpleegsituaties in een ziekenhuis, verpleeghuis, instelling of bij mensen thuis. Studenten leren handelingen als het toedienen van medicatie.

Door: Nationale Zorggids