Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

Vakbond FNV voorziet stakingen in de Nederlandse universitaire ziekenhuizen. De opstelling van de werkgeversorganisatie Nederlandse Federatie UMC (NFU) maakt dit volgens de vakbond onvermijdelijk. Vakbonden en de NFU hebben geconstateerd dat zij beiden zijn uit onderhandeld. Dit  betekent geen cao, waar de 67.000 universitair ziekenhuismedewerkers onder vallen. Dit doet volgens de FNV absoluut geen recht aan hun cruciale werk, zo melden FNV en NFU. 

Na zes maanden onderhandelen, houden werkgevers vast aan 0 procent salarisverhoging en willen ze niet investeren in hun mensen. "De maat is vol", zegt Elise Merlijn, FNV-onderhandelaar voor de UMC’s. "Het is ongelooflijk dat werkgevers, in een tijd van schreeuwende personeelstekorten in de zorg, hun mensen zó in de kou laten staan. De onwil om goede afspraken te maken voor deze groep hardwerkende medewerkers, die zo cruciaal bijdragen aan de gezondheidszorg in Nederland, is ronduit stuitend. Van applaus alleen kunnen ze de huur, die ook jaarlijks stijgt, niet betalen."

Zwaarste actiemiddel in ziekenhuizen

De afgelopen maanden vroegen de medewerkers al, in hun vrije tijd, via acties aandacht voor het conflict. De eerste stap is dat de FNV samen met de andere bonden een ultimatum zal stellen. Verder gaat FNV Zorg & Welzijn met haar leden in gesprek om vervolgstappen te bespreken om de druk richting werkgevers op te voeren. De actiebereidheid is hoog en veel werknemers geven aan direct te willen grijpen naar het zwaarste actiemiddel in de zorg; de zondagsdiensten. Tijdens deze ‘stakingsvariant in de ziekenhuizen’ wordt de spoedzorg gegarandeerd, maar draaien afdelingen doordeweeks een zogenaamde zondagsdienst. De deuren worden dan 24 uur gesloten voor planbare, niet-spoedeisende zorg. 

Eisen

FNV Zorg & Welzijn wil een goede cao voor álle UMC-medewerkers, van medisch secretaresse tot laborant en van voedingsassistent tot verpleegkundige. Met een structurele loonsverhoging van 3 procent (met een bodem van minimaal 75 euro), afspraken om eerder te kunnen stoppen met werken en een generatieregeling voor iedereen. Ook wil de bond betere afspraken om de werkdruk te verlagen. Onder andere met afspraken voor betere roosters en minder wijzingen van diensten.

De NFU heeft nogmaals herhaald geen cao af te willen spreken met een structurele salarisverhoging. Dat betekent 0 procent voor alle medewerkers die werken in een UMC. De NFU zegt begrip te hebben voor de wens tot loonsverhoging, maar heeft eerder duidelijk gemaakt dat er zonder extra bijdrage vanuit de overheid geen financiële ruimte gevonden kan worden voor een structurele loonsverhoging voor iedereen naast het inhoudelijk pakket.

Door: Nationale Zorggids