Normal_stethoscoop_arts_dokter

Het aanbieden door de huisarts van het medicijn ondansetron aan brakende kinderen met buikgriep, blijkt effectief te zijn om het overgeven te verminderen en daarmee uitdroging te voorkomen. Dit blijkt uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door huisartsen in Noord-Nederland en gecoördineerd door de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het leidt ook tot een verlaging van de zorgkosten. Dit meldt het UMCG. 

Buikgriep treft bijna alle kinderen onder de vijf jaar. Kinderen met buikgriep hebben een verhoogd risico op uitdroging. De standaardbehandeling hiervoor bestaat uit adviezen en het gebruik van middelen om uitdroging te voorkomen. Ondansetron blokkeert de prikkeling van het braakcentrum en de hersenen, waardoor braken en braakneigingen verminderen. Het is al effectief gebleken bij kinderen die met buikgriep in het ziekenhuis werden opgenomen. Er was echter nog geen onderzoek gedaan naar het effect van ondansetron bij overgevende kinderen met buikgriep die bij de huisarts komen. 

Minder ziek

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat kinderen die een slokje ondansetron-siroop kregen, daarna twee keer zo weinig moesten overgeven als de kinderen die de standaardbehandeling kregen. Dit is van belang om uitdroging verder te voorkomen. Daarnaast waren ouders van kinderen die ondansetron kregen meer tevreden over de behandeling dan ouders van kinderen die de standaardbehandeling kregen. Verder lieten de resultaten zien dat de kinderen die ondansetron kregen minder vaak nóg een keer naar de huisarts of de huisartsenpost gingen. Dit zorgde voor een aanzienlijke verlaging in de zorgkosten.

Minder werkverzuim voor ouders

Naast het effect dat ondansetron op het ziektebeeld van de kinderen had, keken de onderzoekers naar de kosten voor de zorg en samenleving. Met dit onderzoek tonen zij aan dat de totale kosten van de behandeling met ondansetron een derde lager zijn in vergelijking met behandelingen zonder ondansetron. Deze daling in de kosten kwam voornamelijk doordat ouders minder vaak moesten verzuimen van hun werk. Het verschil was hierbij het grootst bij de moeders. Kinderen die ondansetron kregen knapten sneller op, waardoor ouders sneller weer aan het werk konden.

Verandering in de praktijk

Het geven van ondansetron onder goede begeleiding aan overgevende kinderen met buikgriep, stopt het braken effectief en verlaagt de kosten voor de zorg en samenleving. Deze resultaten kunnen de kwaliteit en doelmatigheid van de huisartsenzorg verder verbeteren. Dit onderzoek ontving eerder een onderzoeksubsidie van het ZonMw-programma ‘Goed gebruik geneesmiddelen’.

Door: Nationale Zorggids