Normal_arts_dokter_verpleegkundige_waardering

In het herstelplan van NU’91 voor verpleegkundigen en verzorgenden worden aanbevelingen gedaan voor het mentale en fysieke herstel van de beroepsgroep. Dit is volgens de beroepsvereniging noodzakelijk voordat zij beginnen met inhaalzorg. Het plan wordt naar werkgevers in de zorg en de politiek gestuurd. Dit meldt Skipr. 

Volgens NU’91 hebben zorgmedewerkers eerst rust en ruimte nodig voor hun eigen herstel, voordat zij aan hun werkzaamheden voor het inhalen van uitgestelde zorg beginnen. Naast mentaal en fysiek herstel, is er in het plan – dat is opgesteld met input van de achterban - van de beroepsvereniging ook aandacht voor waardering, erkenning en zeggenschap.

Van onschatbare waarde

“Deze beroepsgroep is ontzettend veerkrachtig. Zij hebben anderhalf jaar lang laten zien dat hun werk van onschatbare waarde is. Zij willen niet langer alleen worden weggezet als ‘helden’, maar juist als de professionals die het zijn”, zegt voorzitter Stella Salden van NU’91. Maar om deze erkenning te krijgen, is het nodig dat het kabinet daadwerkelijk investeert in verpleegkundigen en verzorgenden.

Door: Nationale Zorggids