Normal_zwanger_verloskundige_gynaecoloog

Vanuit het landelijke actieprogramma Kansrijke Start zijn twee hulpmiddelen ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het bereiken van (aanstaande) ouders voor, tijdens en na de zwangerschap. Een netwerkkaart om met ouders meer zicht te krijgen op steun in hun omgeving, en een zelfscan om aan de hand van stellingen te reflecteren op het werk en wat iemand kan doen om ouders te bereiken. Dit meldt Kansrijke Start. 

De netwerkkaart en zelfscan zijn ontwikkeld en getest door ouders, ervaringsdeskundigen, coördinatoren van informele hulporganisaties, kraamverzorgenden, verloskundigen, gynaecologen, jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen JGZ, kinderartsen, gezinsbehandelaars, opleiders en brancheorganisaties.

De hulpmiddelen zijn voor iedereen te downloaden via de website van Pharos. Voor aanvullingen of verbeteringen kan gemaild worden naar kansrijkestart@pharos.nl.

Door: Nationale Zorggids