Normal_rss_entry-290534

Het is "niet uit te sluiten" dat de explosieve stijging van het aantal coronagevallen leidt tot een overbelasting van de zorg. Dat zegt Aura Timen, hoofd van het Centrum Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Of het echt zo ver komt, hangt volgens Timen onder meer af van de verspreiding van het virus onder ouderen en kwetsbaren. Daar begint het aantal positieve tests wel te stijgen, maar hoe ver dat oploopt, hangt af van de vaccinatiegraad. Timen roept jongeren op om voorlopig geen contact te hebben met ouderen en mensen uit risicogroepen. Daarnaast wil ze dat jongeren zo snel mogelijk worden gevaccineerd.

Als jongeren zich onthouden van contact met ouderen en als de vaccinatiegraad onder jongeren en ouderen blijft stijgen, zal het aantal ziekenhuisopnames minder snel stijgen dan het aantal positieve tests, verwacht Timen.

Extreem grote infectiedruk

Toen de coronacijfers nog daalden, was dat omdat de toename in het aantal gevaccineerden een groter effect had dan de toenemende aanwezigheid van de besmettelijkere Delta-variant van het virus, zegt Timen. Dat effect is volgens haar "tenietgedaan door de extreem grote infectiedruk" onder jongeren. Daar kan de verdere stijging van het aantal gevaccineerden niet meer tegen op.

Timen verwees naar het advies van het Outbreak Management Team, dat eerder een aantal maatregelen heeft aangeraden. Het kabinet kondigde vrijdag aan dat de horeca eerder dicht moeten en meerdaagse evenementen voorlopig niet doorgaan. Dat is gebeurd omdat uit onderzoek door de GGD'en is gebleken dat zich juist op die plekken veel besmettingen hebben voorgedaan.

Het OMT wees in het advies ook op het belang van ventilatie, en suggereerde dat geadviseerd zou kunnen worden om thuis niet meer dan acht bezoekers te ontvangen. Harde maatregelen daarvoor werden niet vrijdag aangekondigd. Wel riep het kabinet op om voorlopig terughoudend te zijn met feestjes en barbecues.

Door: ANP