Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek_zwart

Ruim 600 huisartsen in Den Haag en regio worden nadrukkelijk betrokken bij de aanpak van vrouwelijke genitale verminking (VGV). Dat is een van de onderdelen van het nieuwe actieplan ‘Aanpak Vrouwelijke Genitale Verminking in (regio) Den Haag’. Als onderdeel van het nieuwe actieplan hebben inmiddels ruim 600 huisartsen in Den Haag en regio de routekaart ‘Stop VGV’ ontvangen. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

Huisartsen zetten zich samen met jeugdartsen, verloskundigen, sleutelpersonen en jongerenambassadeurs dagelijks in om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen, bespreekbaar te maken, te signaleren en gepaste hulp te bieden aan slachtoffers.

Zij hebben een belangrijke signaalfunctie bij VGV en bij het doorverwijzen van vrouwen (en hun dochters), bijvoorbeeld naar het speciale nazorgspreekuur van de polikliniek gynaecologie van het HagaZiekenhuis. Den Haag was in 2012 de eerste gemeente in Nederland met zo’n spreekuur. Het laagdrempelige karakter van het nazorgspreekuur maakt de weg vrij voor ondersteuning en (medische) zorg bij psychische en lichamelijke klachten.

Jonge ambassadeurs

Bij GGD Haaglanden zijn 20 sleutelpersonen actief uit Somalië, Ethiopië, Soedan, Eritrea, Egypte en Togo. Daarnaast is de gemeente onder leiding van expert Zahra Naleie (Federatie van Somalische Associaties Nederland) recent begonnen met het opleiden van een groep jonge ambassadeurs. Zij kunnen de jongere risicogroepen goed bereiken en hen helpen bij de (culturele) verandering van binnenuit. Sleutelpersonen en ambassadeurs zijn vrouwen én mannen afkomstig uit landen waar VGV voorkomt. Zij spelen een cruciale rol bij de Haagse aanpak en zijn getraind om VGV bespreekbaar te maken bij mensen in de doelgroep.

Onherstelbare schade

De Haagse aanpak bestaat uit een combinatie van preventie, wetshandhaving en nazorg voor vrouwen die een besnijdenis hebben ondergaan. Preventie begint al wanneer een zuigeling van ouders uit risicolanden twee weken oud is en professionals van het Centrum Jeugd en Gezin Den Haag op huisbezoek gaan. Zij wijzen ouders op de onherstelbare schade van VGV en wijzen moeders met besnijdenisklachten door naar de nazorgpoli in het HagaZiekenhuis. Ook ontvangen ouders de verklaring tegen meisjesbesnijdenis. Hiermee kunnen zij familieleden informeren dat het besnijden van meisjes in Nederland strafbaar is. Die verklaring is in meerdere talen beschikbaar.

Door: Nationale Zorggids