Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

Vakbond FNV Zorg & Welzijn ontvangt de laatste dagen veel signalen dat grotere en kleinere zorgwerkgevers de bonus niet durven aan te vragen, omdat ze geen risico willen lopen dit later terug te moeten betalen. De bonus bedraagt ongeveer 200 tot 240 euro per medewerker en kan tot dinsdagvond 27 juli, 18.00 uur worden aangevraagd door de werkgevers. Het kabinet verdeelt een bedrag van 720 miljoen euro over het totaal aantal aanvragen. De bond roept werkgevers op om vooral niet laf om te gaan met de aanvraag van de tweede zorgbonus voor hun medewerkers. Dit meldt FNV.

"Als uitbreiding op de handreiking die voor de aanvraag van de eerste zorgbonus is opgesteld, is er nu een extra zin toegevoegd aan de omschrijving van ‘uitzonderlijke prestatie’ en die zin zorgt voor veel onduidelijkheid bij werkgevers", zegt Bert de Haas, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. "'Regulier werk dat wordt voortgezet in een andere vorm’ valt niet onder de term ‘uitzonderlijke prestatie’. Ik heb met een aantal werkgevers in de thuiszorg nu de discussie moeten voeren of er inderdaad sprake is van het voortzetten van regulier werk. Feit is dat werknemers onder moeilijke omstandigheden hebben moeten werken, onder hoge druk stonden, met een verhoogd risico om zelf besmet te raken of cliënten te besmetten."

Handreiking zorgt voor onduidelijkheid

Het is aan werkgevers om te bepalen welke werknemers een uitzonderlijke prestatie geleverd hebben en in aanmerking voor de bonus zouden moeten komen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft hiervoor een handreiking opgesteld om daar hulp bij te bieden. In de praktijk wordt deze nu gebruikt als toetsingsinstrument waardoor werknemers worden uitgesloten voor de bonus en daarmee de dupe worden van verkeerde keuzes van hun werkgever. 

Structurele loonsverhoging in plaats van bonus

De FNV is van het begin af aan geen voorstander van de zorgbonus geweest. "Dat medewerkers extra financiële waardering horen te krijgen voor hun inzet en het risico om besmet te raken, staat buiten kijf. Alleen hebben wij steeds gezegd dat dat het beste in de vorm van een structurele loonsverhoging kan worden gegeven, in plaats van met losse bonussen. Juist om dit soort discussies tussen werkgevers en werknemers te voorkomen. We hebben in de zomer van 2020 al berekend dat een bedrag van 1,5 miljard euro per jaar nodig zou zijn voor een structurele verhoging van de cao-lonen voor alle medewerkers in de zorg. Met het bedrag van 3 miljard euro dat het kabinet nu gebudgetteerd heeft voor de twee zorgbonussen had iedereen in de zorg dus twee jaar structurele loonsverhoging kunnen krijgen. Laat het kabinet hiervan leren en over de derde en eventuele vierde coronagolf niet weer overgaan op een eenmalige bonus."

Tot nu toe zijn 182.820 zorgmedewerkers besmet geraakt met corona, 1.023 zijn in het ziekenhuis terecht gekomen en 33 zorgprofessionals zijn overleden, volgens de cijfers van het RIVM.

Door: Nationale Zorggids