Normal_dokter_arts

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is gepubliceerd op het documentenplatform van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2022 en gaat in op 1 januari 2022.  Zo zijn de vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde aangepast. Dit is omdat de werkgeverslasten van SBOH (de centrale werkgever van deze artsen in opleiding) gestegen zijn, meldt de NZa. 

Per 2022 is het niet langer mogelijk om voor militair artsen of ander medisch personeel in opleiding in dienst van Defensie een beschikbaarheidbijdrage te ontvangen. Deze bijdragen zijn namelijk alleen bedoeld voor de bekostiging van opleiden voor Zvw- of Wlz-zorg. Om de overgang te vergemakkelijken, blijft de bijdrage wel beschikbaar voor personen waarvoor al eerder een beschikbaarheidbijdrage is ontvangen.

Opleiden in de ggz

De NZa krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure in de ggz. Dat geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom hebben de bij de aanvraag betrokken partijen samen een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. In de informatiekaart zetten ze de rolverdeling van deze partijen op een rijtje.

Door: Nationale Zorggids