Normal_tuchtcollege_stethoscoop

In tegenstelling tot het Regionaal Tuchtcollege, heeft het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg een verpleegkundige wél een officiële waarschuwing gegeven voor haar uitspraken tijdens de uitvaart van een cliënte. Ze zou onder meer tegen de zoons van de cliënte hebben gezegd dat ze hun moeder hadden vermoord. Dit meldt Nursing. 

De uitspraken van de verpleegkundige leidden tot een klacht van de zoons. Eerst bij het Regionaal Tuchtcollege en toen de klacht daar werd afgewezen, stapten ze naar het Centraal Tuchtcollege voor het schenden van de geheimhoudingsplicht en het doen van 'evident onware mededelingen'. Naast roepen dat ze hun moeder had vermoord, zou ze ook hebben gezegd dat de vrouw een afschuwelijke tijd had in het verzorgingshuis.

Emotioneel 

Hoewel de verpleegkundige erkent emotioneel te zijn geweest, is haar versie van het verhaal anders. Ze zou wel hebben gezegd dat haar cliënte dag en nacht verdrietig was om een aanstaande verhuizing. Mensen zouden ook niet naar de condoleance zijn gekomen omdat ze de zoons niet de hand wilden schudden. In december 2019 wees het Regionaal Tuchtcollege de klacht af omdat niet duidelijk werd wiens versie van het verhaal klopte.

Geheimhoudingsplicht

Het Centraal Tuchtcollege is van mening dat de zoons de wil van de moeder vertegenwoordigen en dat de verpleegkundige haar geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Daarbij maakt het niet uit of het verhaal van de zoons of van de verpleegkundige de juiste is. De verpleegkundige was bovendien té betrokken bij haar cliënte en had professionele afstand moeten houden. Daarom krijgt de vrouw een waarschuwing.

Door: Nationale Zorggids