Normal_gesprek__praten__jeugd_

Per 1 september starten ruim 40 studenten aan de Marnix Academie met de associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Met de nieuwe opleiding speelt de Marnix Academie in op de groeiende behoefte aan professionals die vanuit een pedagogische én didactische invalshoek bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 14 jaar. Dit meldt de Marnix Academie. 

Het is een tweejarige opleiding in deeltijd met een wettelijk erkend hbo-diploma. Op woensdag 1 september worden studenten en docenten welkom geheten met een speciaal programma. Wethouder Anke Klein van de gemeente Utrecht opent de opleiding officieel om 11.10 uur. Het woord is vervolgens aan:

  • Ron de Bakker, opleidingsmanager Marnix Academie
  • Mirjam Companjen, directeur integraal kindcentrum en brede school Eigen & Wijzer (Loosdrecht, Maarssen, Laren en Ankeveen)  
  • Annefieke Prins, adviseur en directeur van stichting PCOU, (speciaal) basisonderwijs in Utrecht

Na een gezamenlijke lunch volgt onder andere een rondleiding door het gebouw.

Gelijke kansen en diversiteit

De Ad opleiding van de Marnix Academie onderscheidt zich inhoudelijk van andere Ad opleidingen door de focus op het thema ‘gelijke kansen en diversiteit’. Een maatschappelijk actueel thema. Studenten krijgen onderwijs dat gericht is op het stimuleren en creëren van gelijke kansen op  ontwikkeling voor ieder kind. Zowel binnen de opvang als op school.

Door: Nationale Zorggids