Normal_werkdruk_verpleegkundige_arts

Bianca Buurman, voorzitter van beroepsvereniging V&VN, roept het nieuwe kabinet op te investeren in verpleegkundigen en verzorgenden. Zorgverleners moeten bovendien meer zeggenschap krijgen over hun werk en dat kan door een scholingsbudget beschikbaar te stellen. Dit meldt Skipr. 

De zorg kan de toenemende vraag aan ouderenzorg binnen nu en 20 jaar niet meer aan. Er zijn nu al tekorten aan plekken in verpleeghuizen en in de komende jaren zijn er nog eens 130.000 extra woningen voor ouderen nodig. Buurman stelt dat deze problemen met name komen door het tekort aan opgeleid personeel in de wijkverpleging en ouderenzorg.

Moeilijk vervulbare vacatures 

Er staan momenteel ongeveer 40.000 moeilijk vervulbare vacatures oplopen en dat neemt nog toe met 60.000 naar 100.000 moeilijk opvulbare functies. De voorzitter van V&VN ziet dat zorginstellingen personeel wel kunnen binnenhalen, maar niet behouden. Volgens haar is al tijden duidelijk wat er moet gebeuren: “Een fatsoenlijk loon, meer kansen om je te ontwikkelen, eindelijk een eigen scholingsbudget, meer zeggenschap over je werk en het beleid.”

Door: Nationale Zorggids