Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Het ministerie van Volksgezondheid heeft drie jaar lang geïnvesteerd in pogingen om de administratie in de jeugdzorg te verminderen, maar al die inzet heeft volgens vakbond FNV niets opgeleverd. Slechts 2 procent van de jeugdzorgwerkers heeft de administratieve druk merkbaar zien verminderen, blijkt uit onderzoek van FNV Zorg & Welzijn en Pointer (KRO-NCRV), onder ruim 2.700 professionals naar de lastendruk in de jeugdzorg. 75 procent ziet meer papierwerk sinds de decentralisatie in 2015. Hetzelfde percentage overweegt daardoor te stoppen met het werk. Dit meldt FNV. 

In 2018 kondigde het ministerie van Volksgezondheid aan da het oud-minister Rita Verdonk had aangesteld als speciaal adviseur ‘Ontregel de Zorg’. Zij moest korte metten maken met de administratieve druk in de jeugdzorg die na de decentralisatie in 2015 fors was toegenomen. Binnen één jaar zouden jeugdzorgwerkers het verschil merken, beloofde het ministerie. Drie jaar later blijkt dat er nauwelijks iets is verbeterd.

Symptoombestrijding

“Dit ontregel in de zorg programma is symptoombestrijding gebleken”, zegt Maaike van der Aar, FNV-bestuurder jeugdzorg. “Het is echt onbegrijpelijk dat er zoveel tijd, aandacht, energie en geld naar zo’n programma gaat en dat bijna niemand merkt dat het geholpen heeft. Dan zie je dat er meer nodig is dan een speciaal adviseur met goede bedoelingen om daadwerkelijk iets te verbeteren.” Van der Aar pleit daarom voor een systeemverandering. Professionals en cliënten moeten zoveel mogelijk zelf aan het roer komen te staan. Onnodige bureaucratie verdwijnt pas, als zij de regie krijgen, bepleit de vakbond.

Breed gedragen advies

87 procent van de respondenten van het onderzoek door FNV en Pointer geeft aan dat de manier waarop de jeugdzorg nu is georganiseerd, onhoudbaar is. Eerder dit jaar bundelden FNV Zorg & Welzijn en de Stichting Beroepseer hun krachten in de Denktank Jeugdsprong. De samenwerking leidde tot een breed gedragen advies om de jeugdzorg te verbeteren. Daarin staat onder meer het advies om professionals en cliënten meer zeggenschap te geven om de effectiviteit van de zorg te vergroten.

De uitzending van Pointer over bureaucratie in de jeugdzorg is op maandag 20 september 2021 om 22.20 te zien op NPO 2.

Door: Nationale Zorggids