Normal_oudere_rollator_ziekenhuis

Terecht benoemde de Koning in de Troonrede de grote uitdaging die er is om zorg in de toekomst beschikbaar, betaalbar en van hoge kwaliteit te houden. ActiZ, branchevereniging van zorgorganisaties, vindt echter dat het niet bij woorden mag blijven. Al meerdere keren heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een stijging van salarissen in de zorg. Hoeveel moties zijn er nodig om de publieke waardering voor zorgmedewerkers ook om te zetten in meer loonruimte, vraagt ActiZ zich in een persbericht af. 

Er ligt een panklare arbeidsmarktagenda voor de zorg op basis van het advies van de Sociaal Economische Raad (SER). Het is geen vraag van waarom of hoe, maar wanneer. Wanneer gaat het kabinet aan de slag met hoognodige uitvoering van de adviezen? Die adviezen zijn breder, maar de SER adviseert ook om structureel extra budget beschikbaar et stellen om te investeren in de beloningen in de zorg. Zeker daar waar de salarissen echt flink lager liggen dan in de markt.

“Die achterstand kunnen we ons als samenleving niet veroorloven. Het is niet uit te leggen dat alle politieke partijen in hun verkiezingsprogramma voorstander zijn van een betere inkomenspositie van zorgmedewerkers, maar dat dit voor 2022 nog niet is geregeld”, zegt ActiZ.

Houdbaarheid zorg onder druk

De noodzaak is heel groot, zeker in de ouderenzorg. De vraag naar zorg voor ouderen verdubbelt in de toekomst waarschijnlijk, terwijl het aantal zorgprofessionals nauwelijks toeneemt. Het aantal mantelzorgers neemt zelfs af, stelt de branchevereniging. De samenleving moet dus nieuwe, fundamentele keuzes maken over hoe de zorg voor ouderen en chronisch zieken ingericht moet worden. Om hen straks ook goede, toegankelijke en betaalbare zorg te kunnen bieden. “Niets doen is geen optie. Werken, leren en ontwikkelen in de zorg moet zo aantrekkelijk en laagdrempelig mogelijk zijn en de samenleving zal zelf zorgzamer moeten worden.” Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid stelde recent dat de houdbaarheid van zorg onder druk staat en dat het zorgbeleid op de schop moet.

Politieke daadkracht

Een brede coalitie van ouderenbonden, patiënten- en cliëntenorganisaties, mantelzorgers, vakbonden en beroeps- en brancheverenigingen formuleerde Tien uitgangspunten voor toekomstbestendige ouderenzorg. Volgens hen verdient de fundamentele verandering van de zorg voor ouderen een brede, maatschappelijke aanpak. De fundamentele vraag blijft echter: wat is de verwachting van professionele zorg, wanneer niet het geld maar de medewerkers de voornaamste schaarste is? Daarom verwacht ActiZ politieke daadkracht, zodat Nederland tijdig kan inspelen op de gevolgen van de vergrijzing.

Door: Nationale Zorggids