Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

Het kabinet moet ophouden met vertragen en de lonen in de zorg nu structureel verhogen. Die duidelijke boodschap schreef FNV Zorg en Welzijn in een brief die de dag voor Prinsjesdag bij alle leden van de Tweede Kamer werd bezorgd. De nood is hoog, want zonder betere arbeidsvoorwaarden loopt de hele zorgsector leeg. Dit meldt FNV. 

 

Het kabinet lijkt weinig urgentie te zien, want iedere motivatie om de medewerkers in de zorg ook maar een structureel dubbeltje extra te geven ontbreekt tot nu toe, stelt de vakbond. Heel veel langer kan de minister het ondersteunen van de zorg niet uitstellen, zo vindt FNV Zorg en Welzijn. Het water staat de sector aan de lippen.

Geef de verdiende erkenning

“Geef de verdiende erkenning, onder andere door middel van beloning aan iedereen die een onmisbare bijdrage levert aan onze zorg. En kijk niet weg voor het aanhoudend probleem van een te hoge werkdruk”, schrijft vicevoorzitter Kitty Jong van FNV Zorg & Welzijn in de brief aan de Kamerleden. Dus stop met de vertragingstactieken en kom eindelijk over de brug, zoals ook de Tweede Kamer meerdere malen heeft gevraagd.

Motie hogere zorgsalarissen

Dat een groot deel van de politiek ook ziet dat de waardering in de zorg omhoog moet, bleek toen eind 2020 een motie werd aangenomen die ervoor moest zorgen dat de zorgsalarissen fors verbeteren. De minister legde de motie echter naast zich neer. Wel gaf minster Van Ark de Sociaal Economische Raad (SER) de opdracht om te onderzoeken wat er voor nodig is om de zorg te maken.

Zoveelste schoffering

Het advies van dat onderzoek was volgens FNV even duidelijk als voorspelbaar: stel structureel extra budget beschikbaar om te investeren in de beloningen in de zorg. "Maar ook dit advies werd door de minister van tafel geveegd. En toen op 16 september de Kamer wederom een motie aannam waarin gevraagd werd om 600 miljoen euro als extra impuls voor de zorgsalarissen, gaf de minister weer niet thuis. De zoveelste schoffering van alle mensen in een onmisbare sector."

Zorg op de intensive care

In de brief die FNV Zorg en Welzijn naar de Kamerleden stuurde wordt nog eens een duidelijk pleidooi gehouden voor de ondersteuning van de zorgsector. Het is cruciaal dat er nu wat gebeurt, want met de alsmaar toenemende werkdruk, de nog altijd te lage salarissen en een minister die liever klapt voor de zorg dan hen daadwerkelijk ondersteunt, dreigt de zorg zelf op de intensive care terecht te komen, waarschuwt de bond. 

Door: Nationale Zorggids