Loonkostensubsidie zorg

De vraag naar zorgpersoneel is groot, en elke hand aan het bed is er één. Bij de werving van nieuw personeel is het dan ook een logische stap om een zo breed mogelijke doelgroep te betrekken. Werknemers met een beperking zijn daar één van. Zij kunnen ondanks hun beperking en afstand tot de arbeidsmarkt nog steeds van grote waarde zijn voor de organisatie. Om die reden kunnen zorgwerkgevers voor loonkostensubsidie aankloppen bij de gemeente. Hoe werkt dit precies?

Wat is loonkostensubsidie?

Loonkostensubsidie is een vast onderdeel van de Participatiewet, welke in het leven is geroepen om zoveel mogelijk mensen naar vermogen te laten ‘participeren’ in het werkproces. Werknemers met een beperking kunnen hiermee nog altijd leidinggevende of ondersteunende werkzaamheden blijven uitvoeren, zij het op een ander arbeidsniveau. Om dat verschil in productiviteit voor de werkgever te compenseren, kunnen zij bij de gemeente een beroep doen op de loonkostensubsidie.

Hoe ziet de loonkostensubsidie er in de praktijk uit? Als werkgever kan je terecht bij een werkgeversservicepunt (WSP) in de regio voor de aanvraag. Hierop bezoekt een WSP-adviseur de zorginstelling. Voor de betreffende werknemer wordt bekeken wat hij of zij in een uur of werkdag kan doen en de daarbij behorende verloning; dit is de loonwaarde. Vanaf de ingang van het traject, dat doorgaans 3 tot 6 maanden duurt, krijgt de werknemer een uurloon betaald. Hierop ontstaat een verschil tussen de loonwaarde en het uiteindelijke loon. De werkgever ontvangt dat verschil als compensatie in de vorm van loonkostensubsidie. In de praktijk ook wel het verschil in productiviteit of efficiency. 

Wat kunnen werknemers met een beperking toevoegen?

Het belangrijkste doel van de Participatiewet is om de arbeidsmarkt voor werknemers met een beperking zo toegankelijk mogelijk te houden. En dat kan ook, want binnen diverse sectoren en bedrijven kunnen deze vakmensen leidinggevende en ondersteunde taken vervullen. Binnen de zorg zie je dit terug in het teamwork en het invullen van ondersteunende werkzaamheden, waarmee de taakinvulling voor andere werknemers makkelijker wordt gemaakt. Voorbeelden zijn administratieve handelingen en het ordenen van de medicatie. 

Voordelen voor werkgevers

Voor werkgevers binnen de zorg zijn werknemers met een beperking, in welke vorm dan ook, een mogelijke uitkomst om de werkdruk te verlagen voor het vaste personeel. Dit zie je terug in de zogenaamde soft skills, welke hun effect hebben op alle lagen van de organisatie. Het kleine verlies in productiviteit, welke concreet duidelijk zou kunnen worden, kan men in de vorm van loonkostensubsidie laten compenseren. Het vergroot de kansen voor werkgevers om binnen de organisatie extra handen aan het bed te krijgen, en verlicht de werkdruk onder het bestaande personeel. Tegelijkertijd groeien de kansen op een volwaardige baan voor werknemers met een beperking, en verkleint het de huidige gap tot de arbeidsmarkt. Een win-win voor alle partijen.