Zorgpersoneel aantrekken

De vraag naar vakkrachten in de zorg groeit op alle niveaus. Door de coronapandemie is de druk op de thuiszorg gegroeid, ondervindt de kraamzorg een geboortegolf en kampt men met onderbezetting, waardoor behandelingen binnen de ouderenzorg uitgesteld moeten worden. Kortom: de uitdagingen voor werkgevers in de zorgsector worden alsmaar groter. Toch zijn er nog voldoende mogelijkheden om aan geschoold personeel te komen. Met welke 4 oplossingen kan het nijpende tekort aan zorgpersoneel de komende jaren worden opgelost?  

Leerwerktraject in de zorg

Het aantal mensen dat actief is óf wordt opgeleid voor de zorg is momenteel niet toereikend, waardoor oplossingen nodig blijven. Eén van die oplossingen is het leerwerktraject; een traject waarin nieuw zorgpersoneel wordt opgeleid, terwijl men aan het werk is. Mensen die staan te popelen om aan de slag te gaan in de zorg, krijgen zo op laagdrempelige wijze de kans om de stap te zetten. En dat is nodig: niet alleen is het aantrekkelijk voor werkgevers, het verkleint ook de stap richting het werken in de zorg. De ideale stap voor starters in de zorg.

Regionale oplossingen

Samenwerken is, zeker in deze tijd, onmisbaar om het tekort aan zorgpersoneel efficiënt op te lossen. Inmiddels lopen al diverse projecten op regionaal niveau, waarbij zowel werkgevers als de lokale overheid betrokken zijn. Zo wordt onder meer personeel onderling uitgewisseld, en zorgen gemeenten voor interessante initiatieven. Deze regionale samenwerking heeft als focuspunt om een consistent hoog niveau aan zorg te kunnen blijven bieden.

Loonkostensubsidie voor werkgevers

Het aantal mensen in Nederland met een afstand tot de arbeidsmarkt is nog altijd groot. Sterker nog, volgens de laatste schattingen zijn er nog altijd 300.000 jongvolwassenen (16-27 jaar) met afstand tot de arbeidsmarkt. Voor werkgevers geldt evenwel dat onder deze groep voldoende potentie te vinden is, deels in volwaardige banen, maar ook in een ondersteunende rol. Dankzij loonkostensubsidie kunnen werkgevers deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op laagdrempelige wijze kennis laten maken met de zorg. Treedt er een verschil op in arbeidsproductiviteit, dan wordt de werkgever middels loonkostensubsidie gecompenseerd.

Flexibele schil aanspreken

Alle tekorten aan vakkrachten in de zorg terzijde, groeit het aantal zzp’ers in de zorg de laatste jaren gestaag. Als werkgever is het een lastige afweging; vaker gebruikmaken van de flexibele schil, of juist eigen personeel aannemen. Dit geldt zeker wanneer er op een moment in de tijd onvoldoende geschoold personeel beschikbaar is. Om de (aanstaande) gaten in de planning te vullen én expertise in huis te halen, is het dan ook interessant om Zorg zzp’ers in dienst te nemen, al dan niet als tijdelijke, richting een duurzame oplossing.