Normal_ouderen_ouderenzorg_mantelzorg

Het ministerie van Volksgezondheid gaat gemeenten helpen de regelingen voor mantelzorgers te versimpelen en de regellast voor mantelzorgers kleiner wordt. Daarbij krijgen ze niet alleen praktische ondersteuning van het ministerie, maar ook financieel worden ze bijgestaan om de mantelzorgondersteuning te verbeteren. Dit schrijft minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, meldt Skipr. 

Een rapport uit 2019 liet al zien hoe onduidelijk regelingen voor mantelzorgondersteuning zijn, mede door het beleid en de informatie die vanuit de overheid komt. Beleidsmakers gebruiken verschillende definities van mantelzorg en per wet of aanbieder verschilt de toegang tot de ondersteuning ook nog eens. Mantelzorgondersteuning is onderworpen aan strenge controles uit angst voor misbruik of fraude van de regelingen.

Mantelzorgers kunnen met een verklaring van mantelzorgbehoefte vrijstelling van sollicitatieplicht, een mantelzorgwoning of urgentieverklaringen krijgen. Maar zij weten niet wie zo’n verklaring kan afgeven. De invoering van een mantelzorgpaspoort moet een einde maken aan deze onduidelijkheid, stelt 50Plus die hiertoe een motie indiende, die ook werd aangenomen.

Mantelzorgpaspoort 

Uit nieuw onderzoek dat Hugo de Jonge onlangs heeft laten uitvoeren blijkt dat mantelzorgers en gemeenten twee verschillende kanten van het probleem zien. MantelzorgNL stelt dat regelingen zeer slecht toegankelijk zijn, terwijl gemeenten helemaal niet denken dat hun loketten er zo slecht aan toe zijn. Ook zijn de partijen het niet eens over het doel van een mantelzorgpaspoort. Gemeenten vrezen er vooral voor dat ze nog meer geld kwijt zijn aan de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet. Daarom adviseren de onderzoekers ook dat het rijk geld beschikbaar stelt. “Gemeenten zijn autonome bestuursorganen en gaan zelf over de wijze waarop ze hun toegang en mantelzorgondersteuning organiseren, maar kunnen hierbij advies en ondersteuning krijgen”, aldus de onderzoekers. Daarom zet De Jonge zich daar nu voor in.

Door: Nationale Zorggids