Normal_handicap_beperking_rolstoel

FNV is tevreden over de voorgenomen stappen van zorgconcern Espria om de situatie bij hun gehandicaptenzorginstelling De Trans in Drenthe te verbeteren. Zo is de reorganisatie op de dagbesteding stopgezet, wordt de kwaliteit van zorg per direct hersteld en er mag geen sprake meer zijn van onveilige situaties. Dat bleek vorige week  na een gesprek tussen medewerkers, familieleden, FNV, CNV en de Raad van Bestuur van Espria, meldt de vakbond. 

Het gesprek kwam nadat er vanuit de bonden een brief verstuurd was waarin de problemen bij De Trans aan de kaak werden gesteld en in een ultimatum snelle en adequate verbeteringen werden geëist. De Trans verkeert vanwege bezuinigingen en mismanagement in grote financiële problemen. Medewerkers vallen bij bosje om vanwege te hoge werkdruk, er is onveiligheid op de werkvloer door een toenemend aantal escalaties en door onderbezetting is de kwaliteit van de zorg die geleverd kan worden onder de maat.

Goede eerste stap

Marie Helle van de Bedrijfsledengroep FNV De Trans voerde namens de medewerkers het woord. Ze noemt het gesprek van woensdag een goede eerste stap richting een gezonde werkomgeving. “Er was een flinke delegatie van medewerkers aanwezig, evenals een aantal ouders en een zus van een bewoner. Zij vertelden het verhaal van henzelf en van hun collega’s, van hun kind, van hun broer of zus. Dat maakte diepe indruk.” Ook bestuurder Camara van der Spoel van FNV Zorg en Welzijn is tevreden over de maatregelen die genomen gaan worden. “De RvB gaf aan in te zien dat het roer om moest. Zij zijn bereid om mee te werken aan het herstelplan van de bonden.”

Situatie al maanden op scherp

De situatie bij de Trans staat al maanden op scherp. Er zijn de afgelopen maanden verschillende gesprekken gevoerd tussen verontruste medewerkers en RvB, maar dat leverde geen verbeteringen op. FNV en CNV schreven vorige week een brief waarin de RvB werd opgeroepen om een adequaat verbeterplan te presenteren om het mismanagement bij De Trans op te lossen en de veiligheid van medewerkers en cliënten te waarborgen. Ook werd vanuit de bonden een plan aangeboden met tien verbeterpunten. Espria gaf woensdag aan dat dit tienpuntenplan als leidraad zal worden gebruikt bij het opstellen van het herstelplan.

Herstel van veiligheid

Het herstel van veiligheid, stoppen met de reorganisatie van de dagbesteding en het kwijtschelden van MIN-uren van medewerkers zijn enkele punten die door de RvB beloofde direct of snel aan te pakken. Verder moet onder meer de bezuiniging op de inzet van alle directe zorg binnen De Trans wordt gestopt, moet er op verantwoorde wijze wordt gewerkt aan financieel herstel en is het zaak om het oorspronkelijke dienstenpatroon te herstellen. Er komt een werkgroep met medewerkers, verwanten, vrijwilligers, bonden en de werkgever die aan het verbeterplan gaat werken.

Door: Nationale Zorggids