Normal_zorgpersoneel__arts__verpleegkundige

Het percentage medewerkers dat de sector Zorg en Welzijn verlaat is lager dan in de meeste andere sectoren. Dit blijkt uit nieuwe cijfers die CBS publiceert. Van de medewerkers in Zorg en Welzijn verliet 9 procent het afgelopen jaar  de sector. Dit percentage is het laagste van de afgelopen jaren, passend in een  licht dalende trend. In alle sectoren samen verliet in diezelfde periode gemiddeld 18,3 procent van de medewerkers de sector waarin ze werkten. Binnen de sector Zorg en Welzijn is sprake van een aanzienlijke mobiliteit. Ook het uitstroomonderzoek van RegioPlus laat zien dat 78 procent van de cliëntgebonden werknemers in Zorg en Welzijn die hun werkgever verlaten, daarna wel in de sector blijft werken. Dit meldt RegioPlus. 

Van de cliëntgebonden medewerkers in Zorg en Welzijn die wisselen van baan doet 64 procent dat in de eerste 5 jaar van hun dienstverband, zo blijkt uit het uitstroomonderzoek. Slechts 11 procent van de baanwisselaars heeft in totaal minder dan 2 jaar werkervaring in de sector Zorg en Welzijn en 50 procent heeft meer dan 10 jaar werkervaring.

Vertrekredenen

De top 5 genoemde vertrekredenen van vóór de coronapandemie blijft ook de top 5 van vertrekredenen tijdens de crisis. Het gebrek aan loopbaanmogelijkheden wordt door bijna 1 op 5 (19,8 procent) vertrekkende medewerkers genoemd als reden, net als te weinig uitdaging in de werkzaamheden (18,6 procent). Uit de cijfers van 2020 bleek dat de uitstroom van personeel dat daadwerkelijk de sector Zorg en Welzijn verlaat, lager ligt voor het cliëntgebonden personeel dan voor niet-cliëntgebonden medewerkers. Van de vertrekkende verpleegkundigen bleef bijvoorbeeld ruim 85 procent actief binnen de sector. Beter communiceren en luisteren door direct leidinggevenden blijft het belangrijkste advies aan organisaties om personeel te behouden.

Door: Nationale Zorggids