Normal_tuchtcollege_stethoscoop

Een medisch adviseur van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is door het Regionale Tuchtcollege Zwolle berispt vanwege belangenverstrengeling. In plaats van als ex-revalidatiearts onafhankelijk advies te geven over de vergoeding van een behandeling handelde hij volgens het college vooral als verlengstuk van de zorgverzekeraar. De zaak was aangespannen door een patiënt van wie de medische specialistische revalidatie werd afgewezen door Zilveren Kruis. Dit meldt Headline Communications. 

“Dit is een belangrijke doorbraak. Zoals deze zijn er nog duizenden zaken waarbij medisch adviseurs buiten hun boekje gaan en behandelingen onrechtmatig afwijzen”, stelt Ivo van Loo, voormalig voorzitter van Stichting Revalidatiegeneeskunde Nederland. Van Loo luidt de noodklok namens veel behandelaars en zorgaanbieders. Het gaat hier om patiënten die kampen met klachten na bijvoorbeeld een whiplash, chemotherapie of patiënten met onbegrepen pijnklachten. In bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg is hetzelfde aan de hand.

Buitenspel gezet

Van Loo merkt nu al dat revalidatieartsen buitenspel worden gezet. “Steeds vaker neemt de medisch adviseur van de zorgverzekeraar het besluit om de behandeling niet goed te keuren en te vergoeden. Die medische adviseurs zijn bijna altijd artsen die zelf geen patiënten behandelen of zien. Niettemin vinden de zorgverzekeraars dat zij zonder persoonlijk consult meer verstand hebben van welke behandeling nodig is dan de gespecialiseerde revalidatiearts die er minimaal acht jaar voor gestudeerd heeft.”

Misleidende verklaringen artsen

Van Loo heeft in het verleden verschillende rechtszaken gevoerd tegen de zorgverzekeraars en stuk voor stuk gewonnen. "Al winnen zorgaanbieders alle rechtszaken. Het maakt niets uit. De zorgverzekeraars leggen het vonnis naast zich neer. Ze weten donders goed dat geen enkele zorgaanbieder eindeloos advocaten kan betalen. Zij trekken altijd aan het langste eind. Daarnaast is er sprake van pestgedrag. Willen we een behandeling inzetten voor een patiënt, dan moeten we zijn hele doopceel legen en al die vertrouwelijke gegevens toesturen. Dat kost enorm veel tijd die we niet kunnen missen. Bovendien hebben rechters en de Autoriteit Persoonsgegevens al enkele keren geoordeeld dat dit tegen de privacywetgeving is en dat de zorgverzekeraar enkel en alleen af moet gaan op een juiste verwijzing en de juiste indicatiestelling conform de beroepsrichtlijnen van de behandelend arts."

Stichting Vrije Artsenkeuze

De Stichting Vrije Artsenkeuze, die de belangen van 5.000 medische zorgverleners behartigt, staat pal achter Van Loo. Voorzitter Ger Jager: "Ik heb groot respect voor al de medische specialisten die op durven te staan tegen de zorgverzekeraars. Dit is geen uitwas, het is landjepik waarbij het mes steeds verder wordt gezet tot al onze zorg is uitgekleed."

Door: Nationale Zorggids