Vakmensen JeugdzorgPlus onder druk

Professionals in de JeugdzorgPlus, de gesloten 24-uurszorg voor jongeren met ernstige gedragsproblematiek, voelen zich vaak niet gehoord. Ook ervaren ze dat hun "vakmensschap" onvoldoende wordt erkend en herkend. Om te voorkomen dat jongeren in de JeugdzorgPlus (verder) in de knel komen is het nodig dat er beter geluisterd wordt naar de groepsleiders die hier werken. En dat er oog is voor wat zij nodig hebben om dit complexe en specialistische werk goed uit te voeren. Dit melden de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en het Verwey-Jonker instituut.

In JeugdzorgPlus-instellingen worden jongeren met ernstige gedragsproblematiek begeleid. Het werk in deze (vaak gesloten) instellingen vraagt veel van professionals. Het vereist een breed palet aan kennis, vaardigheden en een houding om jongeren optimaal te ondersteunen. In een tweejarig onderzoek zijn het werk en de arbeidsomstandigheden in de JeugdzorgPlus bestudeerd. Er is gekeken naar de competenties die bij het beroep van de jeugdprofessional horen en er is onderzocht aan welke veranderingen het beroep van jeugdprofessional in de JeugdzorgPlus onderhevig is. De bevindingen en aanbevelingen zijn nu gepubliceerd.

Ongehoord

Het Lectoraat Samenwerkende Professionals van de HvA deed onderzoek naar hoe groepsleiders in de JeugdzorgPlus de kwaliteit van hun werk ervaren en welke ideeën zij zelf hebben om deze te verbeteren. Ze haalden zelden gehoorde ervaringen van groepsleiders op tussen voorjaar 2020 en voorjaar 2021. Het onderzoeksrapport heeft als titel ‘Ongehoord’ omdat een belangrijke uitkomst is dat de professionals in de JeugdzorgPlus zich vaak letterlijk niet gehoord voelen en dat hun vakmensschap onvoldoende wordt erkend en herkend. Het onderzoek geeft een inkijk in de praktijk van groepsleiders in de JeugdzorgPlus die elke dag met overtuiging, toewijding en ook humor hun moeilijke en verantwoordelijke taken uitvoeren, ondanks de vaak zware omstandigheden waarin zij hun werk verrichten.

Competenties voor werken in de JeugdzorgPlus

Het Lectoraat Jeugdzorg van de HvA deed onderzoek naar de competenties die bij het beroep van deze jeugdprofessionals horen. Het onderzoeksrapport ‘Competenties voor werken in de JeugdzorgPlus’ laat zien dat het om zeer specialistisch werk gaat. Het vergt specifieke expertise, grote flexibiliteit en het vermogen om bewust te handelen jegens zowel individuele jongeren als de groep als geheel. Om het werk vol te kunnen houden is naast goede zelfzorg, vooral goede ondersteuning nodig, evenals mogelijkheden om te leren op de werkvloer. Het rapport geeft bovendien een gedetailleerd overzicht van vier centrale competenties, die zijn uitgewerkt in kernelementen en -activiteiten.

Door: Nationale Zorggids