Normal_geld

De financiële gezondheid van de acht Nederlandse universitair medische centra (umc’s) is in 2020 wederom verslechterd. Het gemiddelde rapportcijfers daalde van een 7,3 in 2019 naar 6,8 in 2020 en is daarmee zelfs een volledig punt lager dan in 2018 (7,8). De belangrijkste oorzaak hiervan is het steeds lagere rendement, dat in 2020 gemiddeld slechts 0,7 procent bedroeg. Door deze ontwikkeling dreigt de regierol van umc’s bij de zorgtransformatie in gevaar te komen. Dit blijkt uit de Benchmark Ziekenhuizen UMC Special van BDO Accountants & Adviseurs, meldt BDO. 

De umc’s scoorden in 2020 voor het eerst lagere rapportcijfers dan de algemene ziekenhuizen. Met name het rendement van de umc’s is aanhoudend laag: dit daalde van 2,6 procent in 2017, 1,6 procent in 2018, 1 procent in 2019 en 0,7 procent in 2020. Daarmee is het lager dan het rendement van algemene ziekenhuizen (1,5 procent), dat al enkele jaren stabiel is, maar ook op een te laag niveau ligt.

Personeelskosten

Het lage rendement is voor een belangrijk deel te verklaren doordat de personeelstekorten in 2020 sterker stegen dan de opbrengsten. De personeelskosten stegen met 7,5 procent. De overige bedrijfskosten stegen met 5,8 procent, met name door de stijgende patiëntgebonden kosten, die grotendeels samenhingen met de aanvullende kosten voor coronagerelateerde zorg.

Door: Nationale Zorggids