Amstelring richt aparte COVID-afdeling in om ziekenhuizen te ontlasten

Vanwege de toenemende druk in de ziekenhuizen is stichting Amstelring, die diensten aanbiedt op het gebied van wonen en welzijn, gestart met de voorbereiding van een aparte Covid-afdeling. Daar wordt de Amstelring Transferafdeling geschikt voor gemaakt. Het gaat om 10 bedden voor met Covid besmette cliënten, waarvoor geen plek is in het ziekenhuis, en die ook niet naar huis kunnen omdat zij specifieke zorg, behandeling en ondersteuning nodig hebben. Dat meldt Amstelring.

Op de Transferafdeling van Amstelring liggen doorgaans kwetsbare ouderen waarvan de behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Zij kunnen (nog) niet naar huis of wachten op een revalidatieplek of een plek in een verpleeghuis. Van de 24 beschikbare bedden, worden nu 10 bedden gereserveerd voor specifieke Covid-zorg. Gekozen is voor de Transferafdeling van Amstelring omdat daar al goede faciliteiten zijn en er korte lijnen zijn met de medisch specialisten van het ziekenhuis.

10 december operationeel

De bedoeling is dat de Covid-afdeling op 10 december 2021 operationeel is met - bij voorkeur - zorgmedewerkers van andere Amstelringlocaties. “We voelen een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de acute zorg te ontlasten en ons steentje bij te dragen”, licht Jeroen de Dijcker, projectleider van Amstelring, toe.

“Werken op een Covid-afdeling vraagt veel van onze medewerkers, want het gaat om een heel andere manier van zorgverlenen. Medewerkers werken continu in beschermende kleding. De patiënten zijn vaak aanmerkelijk jonger en de zorg is zwaarder en onvoorspelbaar. Dat laatste vergt ook een andere flexibiliteit in de planning.”

Door: Nationale Zorggids