Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

De vijfde onderhandelingsronde op 8 december tussen de vakbonden en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ) voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen heeft nog niet geleid tot een resultaat. Vakbond FNV vindt het spijtig dat er voor overbelaste zorgprofessionals nog geen cao-akkoord is als kerstcadeau en waardering voor hun tomeloze inzet. Op 17 december is een vervolgoverleg ingepland. Dit meldt FNV. 

De 200.000 ziekenhuiswerknemers wachten inmiddels al bijna een halfjaar op een nieuwe cao. De huidige liep afgelopen juli af. Om een resultaat te bespoedigen hebben de bonden FNV, FBZ en CNV gezamenlijk een concreet bod op tafel gelegd waarmee ze tot goede en duidelijke cao-afspraken willen komen voor alle medewerkers in de ziekenhuizen.

Afspraken op tafel 

Zo willen de bonden een fatsoenlijke loonsverhoging in procenten en centen, met voor alle werknemers behoud van koopkracht. Ook willen ze een verhoging van het minimum uurloon naar 14 euro, de huidige afspraken over de toelage verschoven diensten definitief invoeren en de onregelmatigheidstoeslag (ORT) verbeteren.

Duurzame inzetbaarheid 

Inzet op duurzame inzetbaarheid is voor de bonden ook cruciaal. Daarom willen ze dat ziekenhuispersoneel drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken, dat afspraken rond het generatiebeleid worden aangescherpt en dat er een opleidingsbudget per werknemer komt. Ook hebben ze afspraken over het aanmerken van bereikbaarheidsdiensten als arbeidstijd op tafel gelegd, naast het terugbrengen van de jaarurensystematiek naar drie maanden en het recht om onbereikbaar te zijn op dagen dat iemand niet is ingeroosterd.

Door: Nationale Zorggids