Normal_zorgpersoneel__zorgverlener__salaris

De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een gezamenlijke brief gestuurd, waarin ze een ultieme poging doen om tot een nieuwe cao Ziekenhuizen te komen. Dit meldt FNV. 

Het voorstel is om het vastgelopen overleg te hervatten onder begeleiding van een bemiddelaar. Als de NVZ hier niet op in wil gaan, dan worden collectieve acties – zoals in het najaar in de umc’s – onvermijdelijk om tot een nieuwe cao te komen, stellen de bonden.

Ruim 200.000 werknemers van de algemene ziekenhuizen en revalidatiecentra wachten al meer dan 6 maanden op een nieuwe cao. Op de dag voor kerst hebben de vakbonden juist op verzoek van de NVZ nog onderhandeld met als doel om voor de kerst tot een akkoord te komen. Maar na zeven overlegrondes liggen de voorstellen van de werkgevers- en werknemersorganisaties nog te ver uit elkaar. Met name op het onderwerp loonsverhoging is het overleg geklapt.

Loonsverhoging onder inflatieniveau

De NVZ stelt een structurele loonsverhoging van 1,75 procent met een bodem van 70 euro voor en een eenmalige uitkering van 250 euro over anderhalf jaar tijd. Daarbij zou de loonsverhoging ingaan per juli 2022, anderhalf jaar na de laatste loonsverhoging. De vakbonden noemen dit een fooitje voor al het harde werk dat het ziekenhuispersoneel verzet. Het ligt ver onder het inflatieniveau en valt niet te rijmen met wat er allemaal van de ziekenhuiswerknemers wordt gevraagd, aldus de bonden. Nog nooit eerder waren het (langdurig) ziekteverzuim, het personeelstekort en de werkdruk zo hoog als de afgelopen jaren.

De bonden hebben de NVZ tot 24 januari te geven om te reageren op de handreiking om een bemiddelaar aan te stellen.

Door: Nationale Zorggids