Groot tekort aan Utrechts zorgpersoneel deels opgelost met studenten

De tekorten in de zorg zijn zeer groot. Het nieuwe kabinet trekt honderden miljoenen euro’s uit om de zorgsalarissen te laten stijgen en het werken in de zorg aantrekkelijker te maken. Of betere arbeidsvoorwaarden ervoor gaan zorgen dat in de toekomst meer mensen voor het vak van verpleegkundige of verzorgende kiezen, moet nog blijken. Ook de hoge werkdruk maakt werken in de zorg niet voor iedereen aantrekkelijk. Volgens cijfers van het UWV kan elke verpleegkundige nu kiezen uit meer dan 11 vacatures in de regio Utrecht, elke verzorgende heeft de keuze uit 4 vacatures. Totaal draait het in de regio Utrecht om een tekort van zo’n 600 verpleegkundigen en verzorgenden. Om Utrechts zorgpersoneel te ontlasten, gooide het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland radicaal haar stages om. Vanaf het tweede jaar draaien studenten drie volle dagen mee in de praktijk. Dat meldt ROC Midden Nederland. 

“Formeel noemen we het ‘aanpassen van het stageritme’”, aldus Jos van der Eijk, directeur van het Gezondheidszorg College van ROC Midden Nederland. “In de praktijk komt het erop neer dat we op een radicaal andere manier stages voor studenten invullen. Waar dit voorheen een blokje theorie was en daarna een blokje praktijk, draaien onze studenten Verpleegkunde en Verzorgende vanaf het tweede jaar gewoon drie volle dagen mee bij een zorgorganisatie. Zo ontstaat meer ruimte voor concrete zorg, ontlasten onze studenten regulier zorgpersoneel en dragen ze direct bij aan een concreet maatschappelijk probleem.” ROC Midden Nederland is positief over de proefperiode. Van der Eijk: “Afgelopen jaar zijn we gestart met deze ‘stage nieuwe stijl’. De ziekenhuizen en organisaties in de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de geestelijke gezondheidszorg waar onze studenten stage lopen, moesten eraan wennen dat we gelijk drie dagen meededen, maar het pakte zo goed uit dat we deze innovatieve stage-aanpak ook bij ons college in Amersfoort gaan inzetten.”

Corona was aanleiding voor andere invulling stage

Van der Eijk: “Wij vinden het erg belangrijk dat studenten niet alleen leren in onze gebouwen, maar juist impact maken op de werkvloer. Dat noemen we levensecht leren. Daarom past deze stage-aanpak erg goed bij de manier hoe wij naar onderwijs kijken. De beelden van zorghelden op de volle IC’s en klappen voor de zorg middenin de pandemie, waren voor ons afgelopen jaar wel de katalysator om stages om te gooien.” Tweedejaars studenten ontlasten Utrechts zorgpersoneel met de algemene dagelijkse verzorging, denk aan wassen, aankleden en cliënten eten geven. Derde- en vierdejaars studenten nemen al echte zorgtaken en verpleegkundige handelingen over als bloedprikken en het plaatsen van katheters. Mouna Mohamed Nuur is studente Verzorging bij ROC Midden Nederland en loopt stage bij Stepping Stones, Villa Gardiaan te Dongen: “Heel fijn dat de theorie aansluit op het leren in de praktijk; in de praktijk leer ik meer en direct. En het aantal stagedagen is ook meer.”

Door: Nationale Zorggids