Normal_werkdruk_verpleegkundige_arts

Het personeelstekort in de zorg loopt in 2031 mogelijk op naar 135.000 werknemers. In de loop van dit jaar komt het tekort aan zorgpersoneel al op 49.000 mensen te staan. Een voordeligere uitkomst dan de beraming van vorig jaar toen nog werd geschat dat de zorg dit jaar tussen de 56.000 en 74.000 werknemers tekort zou komen. Dit meldt NOS.

ABF Research onderzocht in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid de verwachte personeelstekorten in de zorg. De verwachting is dat vooral in ziekenhuizen en verpleeghuizen de tekorten flink oplopen. Ziekenhuizen hebben in 2031 24.400 mensen te weinig en dat aantal ligt in de verpleeghuizen flink hoger met 51.900 mensen in de min. De verwachting is dat er vooral nog meer mbo- en hbo-verpleegkundigen nodig zijn.

Vervolgaanpak  

Minister Conny Helder voor Langdurige Zorg laat aan de Tweede Kamer weten te werken aan een vervolgaanpak voor arbeidsmarktvraagstukken in de zorg. Als het aan haar ligt, krijgt de zorg een beter imago zodat het aantrekkelijker wordt om er te werken.

Door: Nationale Zorggids