Zorgkosten lopen op tot 100 miljard euro in 2025

De kosten voor de zorg stijgen de komende jaren door naar zo'n 100 miljard euro in 2025. Vooral sterk oplopende personeelskosten zullen daaraan bijdragen, voorspelt zorginkoopcoöperatie Intrakoop. Die organisatie baseert zich op de jaarverslagen van ruim 1400 zorginstellingen van 2011 tot en met 2020 en trok de trends daarvan door.

Intrakoop denkt dat de kosten voor 'verzorging' (care), zoals de ouderenzorg, thuiszorg en gehandicaptenzorg, in 2025 op 59 miljard uitkomen. Dat zou een stijging van 32 procent betekenen ten opzichte van 2020. In diezelfde periode nemen de kosten voor 'genezing' (cure), waarmee Intrakoop de ziekenhuizen aanduidt, met 19 procent toe. Daar gaat dan zo'n 39 miljard euro naartoe.

In 2020 ging er 77,5 miljard euro naar de zorg. Dat was 21,8 miljard meer dan in 2011. Omdat er een versnelling in de stijging van de kosten zat rekent Intrakoop dus op een vergelijkbare toename in de vijf jaar na 2020.

Stijging kosten

In het afgelopen decennium stegen de kosten voor ziekenhuizen juist harder dan die voor verzorgingsinstellingen, onder meer door duurdere behandelingen en medicijnen. Dat juist de 'verzorging' tot en met 2025 sneller duurder wordt heeft te maken met een groter aandeel flexibele arbeidskrachten bij zorginstellingen in de ouderenzorg en thuiszorg. Omdat er veel vraag is naar personeel moeten die instellingen meer gaan neertellen om de flexibele schil gevuld te houden.

Goed nieuws is er ook. Zorginstellingen hebben de afgelopen jaren hun buffers aangevuld om financiële tegenvallers beter op te kunnen vangen. Gemiddeld is het buffervermogen 25 procent van het totale vermogen. De gehandicaptenzorg heeft de grootste buffers, in de geestelijke gezondheidszorg is dat het laagst.

Door: ANP