Normal_verpleegkundigen_werk_ziekenhuis

Het ministerie van Volksgezondheid schort de verlenging van de subsidieregeling Coronabanen in de zorg (COZO) tijdelijk op. Zorgaanbieders kunnen voorlopig geen aanvraag doen voor deze subsidie voor de periode januari tot en met juni 2022. Dit besluit neemt minister Conny Helder voor Langdurige Zorg na een signaal van mogelijk misbruik van de regeling. De minister wil eerst duidelijkheid over de aard en omvang van de signalen van misbruik voordat wordt overgegaan tot verlenging van de COZO. Dit meldt Rijksoverheid. 

De COZO is een regeling die ingezet is als crisismaatregel tijdens de coronapandemie om zorgmedewerkers te ontlasten in ondersteunende functies. In 2022 zou de COZO opnieuw verlengd worden, waardoor de regeling zou lopen tot en met 30 juni 2022. Het uitgangspunt is dat zorgaanbieders op een later moment aanspraak kunnen maken op de subsidieregeling COZO voor de periode januari tot en met 2022. Afhankelijk van de aard en omvang van de signalen kan het zijn dat het ministerie het beleid rondom misbruik en oneigenlijk gebruik in relatie tot deze subsidieregeling aanpast, voordat de verlenging van de regeling ingaat.

Coronabanen in de zorg

Coronabanen in de zorg zijn tijdelijke banen in de zorg in ondersteunende functies. Door deze coronabanen worden zorgmedewerkers ontlast bij de buitengewoon hoge zorgvraag van corona. De subsidieregeling COZO financiert de volledige loonkosten en daarnaast een opslag voor de begeleiding van deze banen. In 2021 werd voor bijna 84 miljoen euro aan subsidie verleend vanuit de regeling.

Door: Nationale Zorggids