Weinig patiëntcontact door uitgestelde zorg leidt tot studievertraging aios

Ten minste zeshonderd artsen in opleiding die een specialisatie volgen, moeten verlenging van hun opleiding aanvragen. Door uitgestelde zorg hebben ze onvoldoende ingrepen kunnen uitvoeren om de specialisatie voort te kunnen zetten. Volgens de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten hebben aios door het hele land hier last van. De gemiddelde vertraging is ongeveer 3,5 maanden. Dit meldt Skipr. 

Hoewel de aios hun opleiding conform de eindtermen in het opleidingsplan kunnen afmaken, maakt men zich wel zorgen over deze ontwikkeling. In het Amsterdam UMC hebben bijna alle chirurgen in opleiding een verlenging van zes maanden aangevraagd, laat Jaap Bonjer van het Amsterdam UMC weten.

Opleidingscapaciteit 

Ook anesthesiemedewerkers en operatieassistenten lopen vertraging op, waardoor er tekorten worden verwacht in 2028. Omdat ook deze studenten afhankelijk zijn van patiëntencontact en dat door uitgestelde zorg minder hebben, is er minder opleidingscapaciteit.

Door: Nationale Zorggids