Zorg kan alleen toegankelijk blijven als ingezet wordt op digitalisering

Ziekenhuizen en zorginstellingen maken zich grote zorgen over het groeiende personeelstekort. Uit onderzoek van ABF Research, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), blijkt dat het tekort aan zorgpersoneel naar verwachting zal oplopen naar 135.000 werknemers in 2031. Conny Helder, de minister voor Langdurige Zorg, schrijft dat het aantrekkelijker maken van het werken in de zorg hoge prioriteit heeft om het tekort terug te dringen. Als reactie op het onderzoek volgde het bericht dat ziekenhuizen de mogelijkheden onderzoeken om personeel buiten de EU aan te trekken. Dat meldt ANP Expert Support.

Natuurlijk heeft Conny Helder gelijk als zij schrijft dat we alles op alles moeten zetten om de zorg aantrekkelijker te maken voor nieuw personeel, en is het begrijpelijk dat ziekenhuizen hun heil in het buitenland zoeken. Maar dit zal het probleem zeker niet helemaal oplossen. Het is noodzakelijk om, harder dan nu, gas te geven op de inzet van technologie en vergaande digitalisering. Noodzakelijk om zorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden.

Harder gas geven is nodig

In de beginperiode van de Covid-pandemie zijn medici versneld stappen gaan zetten in digitaal en op afstand werken. Ik zie dat op veel plekken nu terugtrekkende bewegingen gemaakt worden en dat fysieke bezoeken aan het ziekenhuis op veel plekken weer de boventoon voeren. Dit is de omgekeerde beweging: nog harder gas geven op zorg op afstand is nodig. Nodig om enerzijds patiënten te laten wennen aan zorg op afstand en digitale toepassingen. En anderzijds nodig om ook ziekenhuizen meer ervaring op te laten doen met deze digitale toepassingen.

Versnelling aanbrengen in technologie en digitalisering kan door leiderschap en visie, versneld en verplicht invoeren van bewezen technologie op het gebied van zorg op afstand (continue monitoring van chronische zieken zoals hart- en diabetespatiënten, monitoring op afstand van klinische patiënten, minimaal 50 procent van de werktijd digitaal werken in ondersteunende en managementposities.

Rigoureuze digitale stappen

Het is onmogelijk om zonder rigoureuze (digitale) stappen de zorg in Nederland overeind te houden. Meer geld helpt wel om personeel te trekken en te behouden – maar het is onvoldoende om de gevolgen van vergrijzing het hoofd te bieden. De vergrijzingsgolf is daarmee op langere termijn een veel groter probleem dan de huidige Covid-pandemie.

Als we kijken naar de wat meer langere termijn ontwikkeling in de zorg in Nederland dan zien we als gevolg van toenemende vergrijzing de zorgvraag de komende jaren in alle regio’s toenemen. Groei van de zorgvraag van 1 á 2 procent per jaar en een verwachte kostenstijging van 2,9 procent per jaar tot 2040. Waarmee kosten van de zorg tot 2040 zouden verdubbelen tot 174 miljard euro.

Daar komt bij dat als gevolg van diezelfde vergrijzing de uitstroom van personeel in de zorg de komende jaren alleen maar toeneemt. Dat is een gevaarlijke combinatie voor de toekomst: de zorgvraag groeit hard, het personeel dat deze zorgvraag moet opvangen is er straks niet meer.

Door: Nationale Zorggids