Normal_copyright_stockfreeimages_huisarts_controle_kind_dokter

Onderhandelingen over een nieuwe cao Huisartsenzorg hebben geleid tot een onderhandelaarsakkoord tussen vakbonden FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, NVDA en NVvPO en werkgeversverenigingen LHV en InEen. Afgesproken is onder meer dat er voor 2022 een loonstijging komt van 3 procent voor de schalen 1 tot en met 9 en 2 procent voor de hogere schalen. Vanaf 1 mei 2023 stijgen de lonen nog eens met 2,6  procent en er komt een hogere eindejaarsuitkering voor alle medewerkers binnen de huisartsenzorg. Dit meldt FNV. 

De onderhandelende partijen hebben bewust gekozen voor een cao voor 2 jaar. Mitchell Hoogenhout, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn: “Daarmee proberen we in deze chaotische tijden wat rust te brengen. Tegelijk denken we dat de afspraken die we hebben kunnen maken ambitieus en realistisch zijn voor een moderne cao. Ook sociale veiligheid en duurzaamheid maken daar nu deel van uit.”

Eindejaarsuitkering

Naast afspraken over structureel hoger loon, gaat ook de eindejaarsuitkering blijvend omhoog. De eindejaarsuitkering stijgt in 2022 van 6,5 naar 7,5 procent. In 2023 gaat deze zogeheten dertiende maand verder omhoog naar 8,33 procent.

Avond-, nacht- en weekenddiensten

Partijen hebben afgesproken dat de toeslag voor avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-toeslag) van 50 procent verhoogd wordt naar 60 procent voor de nachten in het weekend en de feestdagen. Dat tarief was in de vorige cao al verhoogd en gaat nu dus verder omhoog.

Achterban

Het resultaat wordt nu door FNV Zorg en Welzijn, CNV Zorg en Welzijn, de Nederlandse Vereniging voor Doktersassistenten (NVDA) en de belangenvereniging voor praktijkondersteuners NVvPO en werkgeversverenigingen LHV en InEen voorgelegd aan hun achterban. Als het principeakkoord in meerderheid gesteund wordt door de leden dan zal de nieuwe cao Huisartsenzorg gelden vanaf 1 januari 2022 en lopen tot en met 31 december 2023.

Door: Nationale Zorggids