Medische hulpverleners met hbo mogen straks medische handelingen uitvoeren

Medische hulpverleners met een hbo-opleiding (BMH’ers) mogen binnenkort medische handelingen uitvoeren zonder dat er een arts in de buurt hoeft te zijn. Deze hulpverleners krijgen een BIG-registratie, aldus minister Kuipers. Dat meldt Skipr. 

Deze BMH’ers kunnen onder meer in ambulances en op de spoedeisende hulp ingezet worden. Deze toekomstige hulpverleners moeten tijdens hun opleiding wel meer praktijkervaring opdoen dan hun voorgangers. Ook krijgt deze functie een andere naam.

Patiëntveiligheid

Minister Kuipers benadrukt dat deze BMH’ers de patiëntveiligheid in het geval van acute zorg verhogen. Ze zijn breed inzetbaar en kunnen zorg verlenen als dat nodig is.

Door: Nationale Zorggids