Zorg- en welzijnsmedewerkers nog steeds in de houdgreep van werkdruk

Terwijl Nederland van het coronaslot is, zitten zorg- en welzijnsmedewerkers in de houdgreep van hoge werkdruk. De helft van hen ervaart nu al hoge werkdruk en bijna een derde verwacht dat deze de komende maanden sterk toeneemt. Bovendien zijn zorg- en welzijnsmedewerkers al minder mentaal fit dan de rest van werkend Nederland, hebben zij minder energie en is hun huidige privé-werk balans verre van optimaal. Samen met de impact van corona op henzelf, zijn dit zorgelijke signalen voor verdere verslechtering van hun mentale en fysieke welzijn. Met meer uitval, uitstroom en toenemende druk op zorg en welzijn tot gevolg. Dit meldt Stichting IZZ.

Ook corona laat nog steeds haar sporen na op zorg- en welzijnsmedewerkers. Een derde is besmet geweest en 29 procent daarvan heeft daar langdurig klachten aan overgehouden. Door de pandemie maakt de helft zich zorgen om de gezondheid van hun naasten, 43 procent is meer bezorgd over de eigen gezondheid en 38 procent twijfelt door de pandemie of ze dit werk wel kunnen volhouden.

Zorg nog verre van vrij 

Henriette Davelaar, directeur PGGM&CO: “Nederland is nu van het coronaslot, maar de zorg en welzijnssector is nog verre van vrij. Veel zorg -en welzijnsmedewerkers werken al langere tijd op hun reserves. De verwachte sterke toename van werkdruk in combinatie met hun huidige lage energielevel, balans en mentale fitheid, betekent dat de grootste klap nog komt. Het is zaak dat dat wordt voorkomen. Dat doen we door deze cijfers serieus te nemen en onze zorg- en welzijnsmedewerkers te blijven steunen. Juist nu het land open is, moeten we ons hier allemaal extra van bewust zijn en ernaar handelen.”

Belangrijke rol voor werkgever

Anouk ten Arve, Programmamanager gezond werken bij Stichting IZZ: “Hier ligt ook een belangrijke rol voor werkgevers. We zien in het onderzoek dat het uitspreken van waardering het belangrijkste ontwikkelpunt voor organisaties en leidinggevenden in de zorg- en welzijnssector is. Ook vinden medewerkers dat hun werkomstandigheden gezonder zijn als ze  meer inspraak en regelvrijheid krijgen.  Als het gaat om corona, ervaren medewerkers in zorg en welzijn minder begrip en financiële steun van werkgevers, dan medewerkers in andere sectoren. Bijna een derde geeft aan dat er in de organisatie  geen hulp is rond corona. Wanneer werkgevers wél hulp aanbieden, zijn medewerkers minder mentaal uitgeput. Tegelijkertijd maken medewerkers ondanks de inspanningen van werkgevers er niet altijd gebruik van. Van de overheid verwachten medewerkers vooral meer financiële waardering en verlaging van de registratiedruk. Hier liggen nog kansen voor verbetering.” 

Toch werkplezier

Ondanks de hoge en verwachte toenemende werkdruk, wijkt het (verwachte) werkplezier van zorg- en welzijnsmedewerkers weinig af van de rest van Nederland. Twee op de drie zorgmedewerkers geven werkplezier een ruime voldoende.

Door: Nationale Zorggids