Merendeel HR-managers in zorg wil dat organisatie ingrijpt in leren en ontwikkelen

Slechts iets meer dan een derde (46 procent) van de HR-managers in de zorg is tevreden over de hoeveelheid aandacht die hun organisatie besteedt aan leren en ontwikkelen – en dat terwijl scholing een belangrijk middel is om zorgmedewerkers aan te trekken en in dienst te houden. Zo'n 70 procent van de HR-managers zouden hun organisatie niet als uitgesproken lerende organisatie omschrijven. Bijna 33 procent van hen vreest dat de eigen organisatie over tien jaar niet meer bestaat als zij niet investeert in leren en ontwikkelen. Dat blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2022, een onderzoek onder 181 zorgorganisaties in de care- en cure-sector, uitgevoerd door Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube en Noordhoff. Dat meldt ANP Expert Support.

Slechts 36 procent van de HR-managers in de zorg is tevreden over de aandacht voor leren en ontwikkelen in de eigen organisatie. De bezorgdheid is groot: 69 procent zegt dat, als de organisatie daaraan niets verandert, het niet zal lukken om het benodigde zorgtalent aan te trekken of te behouden. Met de huidige personeelstekorten in de sector is dat een uiterst onwenselijke ontwikkeling.

Veranderende omstandigheden

Als zorgorganisaties niet snel gaan investeren in leren en ontwikkelen, zullen zij volgens 58 procent van de HR-managers niet in staat zijn om in te spelen op veranderende omstandigheden. een derde van de HR-managers vreest zelfs dat hun organisatie over tien jaar niet meer bestaat als Learning & Development geen grotere prioriteit wordt.

“De zorg is zo onderhevig aan veranderende inzichten dat leren en ontwikkelen mee moet bewegen in hetzelfde tempo – en eigenlijk liefst nog sneller”,  zegt Harold Meeuwsen, consultant Leeroplossingen bij Noordhoff.

Goed aanbod, weinig gebruik

Het merendeel van de HR-managers vindt dat hun organisatie wel degelijk voldoende cursussen en trainingen aanbiedt en dat die gemakkelijk toegankelijk zijn voor zorgverleners. de helft van de personeelsmanagers vindt echter dat medewerkers dat aanbod te weinig gebruiken; slechts een derde zegt dat zorgmedewerkers voldoende eigenaarschap nemen over hun eigen leer- en groeiproces.

“Zorgprofessionals zien leren en ontwikkelen vaak nog als iets dat ze ‘moeten’ doen, of iets waarmee ze zichzelf moeten bewijzen,” stelt Meeuwsen. “Daarvoor zet je minder snel de zorgtaken aan de kant. Leren en ontwikkelen zou leuk en uitdagend moeten zijn, met een cursusaanbod dat goed aansluit op de dagelijkse praktijk van de zorgverlener.”

Belang inzien

Van de 70 procent die hun organisatie niet als uitgesproken lerende organisatie omschrijven, vindt 23 procent dat de zorgmedewerkers en directieleden het belang van leren en ontwikkelen meer moeten gaan beseffen. Zo'n 10 procent geeft ook aan dat zorgmedewerkers meer stimulans moeten krijgen om zich te ontwikkelen, zodat het beschikbare leeraanbod ook echt inburgert. Consultant Leeroplossingen, Ilse Beemsterboer, heeft ervaring met het stimuleren van leren in de zorg. Zij geeft aan: “Leren en fun: dát is een gouden combinatie. Leren gaat beter als het leuk is. Als je een funfactor toevoegt, voelt het minder als ‘moeten’ en heb je minder het idee dat je met leren bezig bent.”

Over de Studytube Learning & Development Monitor 2022

De Studytube Learning & Development Monitor 2022 is een kwantitatief onderzoek van Noordhoff en Studytube dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction/Sparkey. Hiermee geeft Studytube de stand van zaken weer m.b.t. de leren ontwikkelcultuur bij Nederlandse bedrijven en Noordhoff bij de zorg.

De steekproef van Noordhoff bestond uit 181 respondenten uit de zorg, waarvan 71 respondenten werkzaam in de cure sector, 91 in de care-sector en 10 in beide sectoren. Een klein deel van de respondenten behoort tot de subgroep Zorg overig. Deze respondenten zijn wel meegenomen in de totale doelgroep zorg, maar niet bij cure en care. Op het moment van deelname was bijna de helft van de ondervraagden (46 procent) werkzaam in organisaties met 1000 of meer werknemers. De dataverzameling vond plaats tussen 24 september en 13 oktober 2021, aan de hand van een online kwantitatieve vragenlijst.

Door: Nationale Zorggids