Normal_normal_ouderen__ouderenzorg__mantelzorg__ggz

De jaarlijkse waardering van mantelzorgers in de vorm van een geldbedrag of cadeaubon daalt. In 10 procent van de gemeenten ontvangen mantelzorgers geen individuele mantelzorgwaardering eer. Zonder de inzet van de nieuw gekozen gemeenteraadsleden verwacht MantelzorgNL dat de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers over 10 jaar niet meer bestaat. Dat terwijl er tegelijkertijd juist meer op mantelzorgers wordt geleund. Dit meldt MantelzorgNL, die onderzocht hoe gemeenten in 2021 zijn omgegaan met hun wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen. 

Verreweg de meeste mantelzorgers hebben een voorkeur voor een geldbedrag, blijkt uit recent onderzoek. Voordat het waarderen van mantelzorgers in 2015 werd overgeheveld naar gemeenten kregen mantelzorgers 200 euro per jaar. In 2021 waardeerde nog een derde van de gemeenten mantelzorgers met een geldbedrag. Dat bedrag is inmiddels gereduceerd naar gemiddeld 114 euro.

Waardebon of cadeaupas als mantelzorgwaardering

De helft van de gemeenten waardeert op dit moment mantelzorgers met een waardebon of cadeaupas. De gemiddelde waarde daarvan is 61 euro. MantelzorgNL constateert dat een overstap naar een bon vaak hand in hand gaat met een bezuiniging. De paar gemeenten die de waardering juist hebben verhoogd met gemiddeld 20 euro, staan hiermee in schril contrast, stelt de mantelzorgorgansiatie. In 7 procent van de gemeenten wordt een attentie uitgereikt zoals een bloemetje of pakket met lokale producten. De gemiddelde waarde daarvan is 20 euro.

Oproep aan nieuwe gemeenteraadsleden

Uit onderzoek onder het Nationaal Mantelzorgpanel rondom de gemeenteraadsverkiezingen blijkt dat een kwart van de mantelzorgers op dit moment niets meer verwacht van de lokale politiek op het thema mantelzorg. Een ontwikkeling die MantelzorgNL zorgen baart. Daarom roept het de nieuwe gekozen gemeenteraadsleden op om binnen de beleidsvrijheid die gemeenten hebben, specifiek de individuele waardering veilig te stellen én zich de komende vier jaar hard te maken voor een goede ondersteuning van mantelzorgers. “Anders lopen we het risico dat over 10 jaar de inzet van mantelzorgers niet meer wordt gewaardeerd.”

Door: Nationale Zorggids